اعضاء ناراضی در درون سازمان مجاهدین

اعضاء ناراضی در درون سازمان مجاهدین
بعد از نامه مسعود رجوی، کلیه سایت های مجاهدین با هیاهوی تبلیغاتی سعی در این دارند که این موضوع را پیروزی قلمداد کنند.
ما این بازگشت را به فال نیک میگیریم زیرا این مسئله یعنی برچیده شدن بساط خشونت، که از طرف دولت های غربی به رجوی برای ادامه حیات سیاسی اش دیکته شده؛ راه را برای اعضای ناراضی در درون قرارگاه اشرف باز کرده و آنان میتوانند با دست بازتری برای ادامه زندگی خود تصمیم بگیرند.
از طرف دیگر توجه گروه های سیاسی و حقوق بشری را به این مسئله جلب میکنیم که باتوجه به شناخت عمیق ما از فرقه رجوی احتمال سوء استفاده رهبران سازمان مجاهدین بعد از پایان یافتن ضرب الاجل دولت عراق برای تعیین تکلیف کمپ موسوم به اشرف و راه اندازی موجی از خودسوزی ها با هدف شانتاژ توسط اعضاء را مورد توجه قرار داده و مانع کشته شدن افراد بیگناه بیشتری توسط سازمان مجاهدین در راستای منافع حقیر رهبری این سازمان شوید.
انجمن ما وجه المصالحه قراردادن اعضاء (منظور ما بدنه سازمان است) که فقط بازیچه دست رهبران این سازمان تروریستی هستند را محکوم کرده و در راستای نجات جان این اعضاء ناراضی و بازگشت آنان به زندگی طبیعی از هیچ تلاشی فرو گذاری نمی کند، در همین راستا انجمن ما مراتب نگرانی خود از بابت رعایت حقوق و نجات جان این اعضاء را به سفارت عراق در آلمان اعلام نموده و در این راستا خواستار امکان ملاقات حضوری با این افراد در عراق شده است.
در پایان تاکید میکنم که حساب بدنه سازمان مجاهدین با رهبران آن کاملا جدا می باشد و بازگشت به زندگی طبیعی حق تک تک اعضای دربند که دیگر خواهان ادامه همکاری با این فرقه نیستند میباشد.
انجمن ایران سبز- آلمان
16دسامبر 2006

خروج از نسخه موبایل