فریب کاری جدید فرقه رجوی در آلبانی

معاینات و معالجات پزشکی رایگان شهروندان آلبانیایی برای بهره کشی در روزهای مبادا
فرقه تبهکار و جنایتکار رجوی برای چندمین بار، ده ها نفر از شهروندان آلبانی را به داخل سیاج خود در این کشور دعوت کرد تا آن ها را مورد معاینه و معالجات پزشکی قرار دهد. این خدمات در حالی برای مردم آلبانی صورت می گیرد که هنوز ده ها نفر از مجروحان حملات موشکی به لانه ی این فرقه در عراق بطور کامل معالجه نشده اند و اگر کوچکترین تناقضی هم با فرقه داشته باشند که دیگر هیچ اقدامی برای آن ها نشده است.
عدم توجه و متعاقب آن مبتلا ماندن به بیماری ها و جراحت ها از روش های تنبیه و تسویه حساب فرقه با اعضای مسئله دارش هست. البته با ورود به آلبانی تعداد زیادی از اعضایی که بیماری و یا جراحاتی به جا مانده از عراق داشتند بدلیل همین سهل انگاری های فرقه و به امید کمک های بشردوستانه ی نهاد های بین المللی از جمله کمیساریای پناهندگان از فرقه جدا شدند و اکثرشان مورد معالجه و عمل های سنگین جراحی قرار گرفتند. تعدادی از این افراد گفته اند که پزشکان می گویند: علیرغم مداوا، بدلیل دیر اقدام کردن برای معالجه، برخی عوارض بیماری ها تا آخر عمر گریبان گیر این اعضای بخت برگشته خواهد ماند.
بطور مثال: یوسف لاسکانی، یکی از اعضاء جداشده ی فرقه رجوی است که در حملات موشکی به کمپ لیبرتی مصدوم شده بود و تا زمان انتقال به آلبانی و جدا شدنش از فرقه همچنان با درد مصدومیت دست و پنجه نرم می کرد. او پس از جداشدن از فرقه رجوی توانست با رایزنی کمیساریای پناهندگان مورد عمل جراحی قرار گیرد. اما باید با عوارضی که در اثر تعلل در معالجه برایش بوجود آمده است کنار بیاید.
اما حالا چه شده است که این فرقه به جای صرف هزینه ی معالجه اعضایش، نذورات و خیرات برای مردم آلبانی را پیش گرفته، قطعاً نیت خیری در کار نیست.
احتمالاً با اوضاع نابسامان فرقه در فرانسه و جدی شدن اخراجشان از این کشور و تحولات پیش رو در روابط ایران و اروپا، مریم رجوی هم متوجه پیامدهای اخراجش از فرانسه شده و با خدمات فریبکارانه ی رایگان سعی دارد آبروریزی اخراج را در اذهان مردم آلبانی کمتر کند. چرا که قطعاً اخراجشان از فرانسه نشانه ی سوخته شدن آن ها است و اولین پیامد این اخراج افشا و رسانه ای شدن تروریستی بودن این فرقه خواهد بود.
مریم رجوی به این دست فریب ها برای در امان ماندن از شیوع نارضایتی مردم آلبانی بابت استقرار یک فرقه تروریستی در همسایه گیشان نیاز دارد.
سالاری

خروج از نسخه موبایل