موضع ناگزیری مجاهدین

در شرایطی که واکنشهای خود جوش مسلمانان جهان در رابطه با توهین آشکار یک کاریکاتوریست دانمارکی ابعاد گسترده ای می یابد، شورای ملی مقاومت (سازمان مجاهدین خلق) در یک اقدام شتابزده برای رفع تکلیف از این شرایط و از سوی دیگر بهره برداری از آن ضمن صدور بیانیه ای جمهوری اسلامی را مسبب اعتراضات مردم مسلمان دنیا معرفی کرد. اگر چه در این بیانیه تلویحا و غیر مستقیم اقدام نشریه دانمارکی محکوم شده، اما در نهایت دلیل این برخورد و محکومیت تلویحی جلوگیری از سوء استفاده رژیم ایران از احساسات مذهبی مردم دنیا قید شده است. این ادعاها در شرایطی صورت می گیرد که قبل از واکنش مردم ایران نسبت به این توهین دهها کشور مسلمان جهان و مردم مسلمان بسیاری از کشورهای اروپایی در این رابطه واکنش نشان دادند. به نظر می رسد انتشار این بیانیه قبل از اینکه موضع شورا را در این رابطه بیان کند، دستاویزی برای جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی بوده است.(به نقل از سایت مجاهدین)

خروج از نسخه موبایل