کنفرانس مطبوعاتی

استمرار نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق پس از سقوط صدام حسین

سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود تحت عنوان "خروج ممنوع" ادامه نقض حقوق بشر توسط سازمان مجاهدین تا سرفصل سال دوهزار و دو میلادی را افشا نمود. این گزارش شامل مواردی از زندان و شکنجه منتقدین درونی مجاهدین در زندان مخوف صدام حسین، زندان ابوغریب نیز می گردد.

انجمن دفاع از قربانیان مجاهدین خلق کنفرانسی ترتیب داده است که در آن جدید ترین مدارک و شواهد دال بر ادامه و استمرار نقض شدید حقوق بشر در داخل سازمان مجاهدین خلق پس از سقوط صدام عرضه و افشا می شوند.

در این کنفرانس جدید ترین عضو مجاهدین که موفق به فرار از کمپ اشرف در عراق و رساندن خود به اروپا شده است برای اولین بار سخن خواهد گفت. وی تا چند ماه قبل در کمپ اشرف بوده و در این کنفرانس به جدید ترین مدارک و شواهد دال بر ادامه شکنجه و نقض حقوق بشر در مجاهدین را عرضه خواهد نمود. وی مدعی است که تحت فشار های مختلف از جمله انواعی از بدرفتاری ها و شکنجه ها قرار گرفته است.

محیط اطراف کمپ اشرف توسط پلیس نظامی ارتش امریکا به منظور جلوگیری از حمله احتمالی مردم عراق به این کمپ حفاظت می شود. افراد گروه مجاهدین خلق که همزمان با سقوط صدام توسط نیروهای امریکا بمباران و خلع سلاح شدند، اکنون در این محل تحت قوانین کنوانسیون چهارم ژنو نگهداری می شوند.

سه سال پس از سرنگونی صدام، کمپ تحت الحفظ نظامی تروریستی مجاهدین هنوز دست نخورده باقی مانده و سیستم فرقه ای و فرماندهی نظامی این گروه تروریستی همچون زمان زمامداری صدام حسین بر روابط روزمره در درون این کمپ تروریستی نظامی حاکم است.

ورود به سالن کنفرانس فقط با ارائه کارت دعوت بعلاوه کارت شناسایی معتبر امکانپذیر خواهد بود.

کنفرانس خبری: پاریس، ساعت سه بعد از ظهر جمعه دهم مارس.

تلفن و ایمیل برای تماس، اطلاعات بیشتر و درخواست کارت:

Anne Singleton

+44(0)1132780503

Email: info@iran-interlink.org

Web: www.iran-interlink.org

خروج از نسخه موبایل