تسلیت به خانواده اسدی

بازگشت همه بسوی اوست
متاسفانه با خبر شدیم حاج عباس اسدی یکی از خانواده های فعال مرتبط با انجمن نجات خوزستان دارفانی را وداع ودعوت حق را لبیک گفت . دو تن از برادران وی بنام های ابراهیم و اسماعیل سالها پیش اسیر فریبکاری باند خائن وخیانتکار رجوی شده وبه عراق برده شده بودند . حاج عباس اسدی بعنوان برادر بزرگتر آنها علیرغم کهولت سن و داشتن بیماری بارها به همراه دیگر خانواده ها به عراق وجلوی کمپ اشرف رفت تا شاید بتواند برادرانش را از اردوگاه جهل وجنایت رجوی نجات دهد بطوریکه چندین بار عوامل دست چین شده رجوی اورا با پرتاب سنگ مجروح کردند . سال 95 یکی از برادرانش بنام ابراهیم بخاطر سیاست احمقانه رجوی در کمپ اشرف کشته شد وهمین امر باعث شد تا حاج عباس تلاش مضاعفی را برای نجات دیگر برادر اسیرش اسماعیل داشته باشد. اما متاسفانه دست تقدیر و بیماری به حاج عباس اجازه نداد تا او بتواند تلاش هایش را برای آزادی تنها برادر بازمانده اش به نتیجه برساند .
به همین مناسبت ما اعضای انجمن نجات خوزستان درگذشت این انسان فداکار و یار صدیق انجمن نجات را به فرزندان وخانواده محترم اسدی تسلیت عرض نمود وشادی روح آن مرحوم را از درگاه خداوند بزرگ خواستاریم .

خروج از نسخه موبایل