از کدام دمکراسی سخن می گویید؟!

رئیس جمهور آلبانی، بازهم به تایید باند رجوی آمد

درپی ژاژ خواهی های چند روز پیش نخست وزیر آلبانی که جواب درخوری از خانواده های آذربایجانی دریافت کرد واین جوابیه از لینک:
دفاع بیشرمانه ی نخست وزیر آلبانی از تروریزم دولتی آمریکا محکوم است

قابل بازیبنی است، آقای ایلیر متا رئیس جمهور آلبانی هم وارد معرکه شد که ازقافله ی مزدوران سلطه گر اصلی جهانی بی نصیب نماند.
او طی خبری که در رسانه های رجوی منتشر شده ، چنین گفته است :
آلبانی کشوری شیطانی نیست بلکه کشوری دموکراتیک است که از یک دیکتاتوری شیطانی رنج برده و از این رو حقوق‌بشر را مقدس می‌داند “.
دموکراتیک از چه جهت؟

ازاین جهت که تمام امکانات لازم را برای تداوم پروسه ی مغز شوئی دراختیار مریم رجوی گذاشته تا بتواند اعضای نگون بخت سازمان را بدون هیچگونه نظارت بین المللی و دخالت خانواده های مربوطه دراسارت مطلق خود قرار داده وتمامی حقوق شهروندی آنها را پایمال کند ؟!

آیا این اقدامات درآلبانی مقدس ودموکراتیک نامیده میشود ومردم تحت ستم وفقیر آلبانی براین امر صحه میگذارند یا برعکس، ازداشتن چنین مسئولانی احساس شرمساری میکنند؟!
ازنظر رعایت عدالت اجتماعی ، فرق شما با رژیم قبلی که آنرا دیکتاتوری شیطانی میدانید وشاید هم حق دارید، چیست؟!
اگر فرقی نکرده ویا حتی بدتر هم شده ، درکنار اجازه ای که میدهید تا درکشور شما با اسرای رجوی طوری رفتار شود که فوقا تشریح شد ، آیا مردم آلبانی ازدیکتاتوری شیطانی تر رنج نمیبرند که این نتیجه ی این رفتار غیرانسانی زشت، شامل فرزندان ما هم گردیده است؟!

آیا عدم صدور ویزا برای شهروندان ایرانی که عزیزانی را درقلعه ی مانز آلبانی ودراسارت رجوی دارند ومیخواهند با فرزندانشان ملاقات کنند ، جزء دموکراسی ومقدسات آلبانی است؟!

ونیز :
موشکهای شلیک شده توسط رژیم ایران به دو پایگاه نظامی در عراق عملی تحریک‌آمیز با عواقب خطرناک برای منطقه و ثبات آن است. آلبانی هم‌چنان در تعهدات خود در کنار ایالات متحده و کشورهای ناتو در مبارزه با تروریسم بین‌المللی و هر عملی که ثبات و صلح جهانی را به‌خطر بیاندازد،‌ قاطع است“.
با موشک های شلیک شده توسط آمریکا آنهم درکنار فرودگاه عراق وبدون اطلاع دادن به دولت عراق وبشهادت رساندن سردار سلیمانی که ازمعدود فرماندهان مبارزه با تروریزم درجهان بود ونقش برجسته ای درمتلاشی شدن داعش داشت چطور؟
نخست وزیر شما این تروریزم دولتی بی سابقه را درست دانسته وبدین ترتیب درکنار تروریزم ویکی ازمحصولات خلف آن داعش قرار گرفته است.
با این وضع ، مخاطبان خود را مسخره کرده اید که با اعلام آمادگی همکاری با آمریکای تروریست وتروریست پرور ، میخواهید مثلا به صلح وثبات جهان ومنطقه کمک کنید؟!
چطور ممکن است این کار؟
شما اگر ریگی درکفش ندارید، ازمردم آلبانی درمورد اینکه چه کسی تروریست است وچه کسی قربانی آن، نظر سنجی کنید که نخواهید کرد که اگر بکنید بخاطر دروغگویی تان شرمنده خواهید شد والبته این شرمندگی زمانی اتفاق خواهد افتاد که ذره ای ازوجدان در وجود شما باقی مانده باشد!
سعید

خروج از نسخه موبایل