پیگیری خستگی ناپذیر خانواده های زنجانی

خانواده های استان زنجان در پی عدم رسیدگی به خواسته های حقوقی خویش مبنی بر اخذ صدور مجوز و اجازه رسمی از جانب دولت آلبانی برای ملاقات و ارتباط آزاد با عزیزان خود، شخصا دست بکار شده و نامه هایی خطاب به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صلیب سرخ جهانی کمیساریای عالی در امور پناهندگان ملل متحد و سایر مجامع جهانی از طریق ایمیل ارسال کردند.

نامه خانواده حبیب الله قاسمی عضو گرفتار در فرقه رجوی به شرح ذیل نمونه ای از آن تعداد می باشد .

 

خروج از نسخه موبایل