دولت آلبانی با خانواده های اسیران فرقه رجوی همکاری کند

نامه رسمی خانواده های اسیران فرقه رجوی در استان اردبیل به رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در آلبانی

جمعی از خانواده های اسیران فرقه رجوی در استان اردبیل با انتشار نامه ای به ریاست دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در آلبانی ضمن اعتراض به رفتارهای دولت آلبانی، خواستار اطلاع از وضعیت عزیزان خود در کمپ فرقه رجوی شدند.
به گزارش انجمن نجات مرکز استان اردبیل در ادامه سلسله نامه های رسمی این خانواده ها به مقام های بین المللی، این بار خطاب به « لوئیجی سورکا »، رئیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در آلبانی آمده است:

جناب آقای لوئیجی سورکا
ریاست دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در آلبانی
با تقدیم احترام، اینجانبان _جمعی از خانواده های اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق از استان اردبیل_ بر آن شدیم تا نسبت به وضعیت نامطلوب و غیرعادی زندگی عزیزان خود در کمپ های این سازمان، رفتار غیرانسانی و فراقانونی رهبران سازمان، وضعیت اسفبار اعضای جداشده در خاک آلبانی، همکاری دولت آلبانی در ارتکاب اقدامات غیرقانونی و نگرانیها و دغدغه های جدی خانواده ها نسبت به سلامت عزیزان خود نکاتی به شرح زیر را به استحضار برسانیم:
نیاز به یادآوری نیست که اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریستی عامل ترور هزاران شهروند بیگناه ایرانی، در سالهای گذشته پس از سقوط صدام حسین و به موجب یک توافق چندجانبه از عراق به خاک آلبانی منتقل گردیدند. متاسفانه این انتقال منجر به بروز مشکلات عدیده هم برای خود اعضای سازمان و هم خانواده های آنان گردیده است به گونه ای که محدودیتهای تحمیلی به اعضا را صدچندان نموده و امکان برقراری هرگونه ارتباطی را نیز از خانواده ها سلب نموده است.
البته اینکه سازمان مجاهدین خلق ماهیتا یک سازمان تروریستی است که تا سال ۲۰۰۹ در لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا بوده و بعدا در یک فرآیند بحث برانگیز و انتقادآمیز از لیست مذکور خارج گردیده است، خود موضوعی مجزاست که در اینجا مجال پرداختن بدان نیست.
متاسفانه در این روند سراسر فرا قانونی و غیرانسانی، دولت آلبانی با اعطای کامل حمایت های همه جانبه خود از این گروه در ازای کسب حمایت های خاص برخی دولت ها یا وعده دستیابی به منافع مادی چشمگیر، چشمان خود را بر فجایع ارتکابیِ سران سازمان و دشواری های تحمیلی بر اعضای آن بسته است.
بر این اساس، این دولت با حمایت بی چون و چرای خود از سازمان مجاهدین، در سکوت کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، مخالفان جدایی طلب یا جداشدگان از سازمان در خاک آلبانی را در چنان وضعیت فاجعه باری تحت فشارهای مالی و روحی قرار می دهد که ذکر جزئیات آن حقیقتا دردناک و فرای تصور انسان است.
در صورت لزوم لیستی از این اقدامات ضدانسانی به همراه جزئیات قابل سنجش و ارزیابی در اختیار آن مقام قرار می گیرد.
افزون بر آن، دولت آلبانی در راستای همکاری مطلق خود با این سازمان، ورود خانواده ها و وابستگان اعضا را نیز به بهانه های واهی و گمراه کننده، به طور مطلق به خاک این کشور ممنوع کرده است و عملا امکان برقراری هرگونه تعاملی میان اعضای سازمان و خانواده های شان را منتفی ساخته است.
برای ما عجیب است که این دولت به رغم مشارکت در چنین اقدامات ضدبشری، به طور جدی داعیه عضویت در اتحادیه اروپا را در سر دارد و خود را شایسته چنین حضوری می داند. به واقع این سوال مطرح می گردد که آیا دولت آلبانی با این رویه انتقاد برانگیز، خود را با هنجارها و ارزش های مورد نظر اتحادیه اروپا منطبق ساخته است؟ و آیا همسویی با استانداردهای اروپایی به ویژه در زمینه رعایت و پاسداشت قواعد جهان شمول حقوق بین الملل بشر و احترام به شان و کرامت ذاتی انسان و متعاقبا اصلاح قوانین و رویه ها در راستای آن _به عنوان یکی از ملزومات پیوستن به اتحادیه اروپا_ از سوی دولت آلبانی دیده می شود؟
در پایان از حضرتعالی تقاضا داریم با توجه به انفعال مطلق کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، مساعی لازم در جهت تحقق خواسته خانواده های نگران و چشم انتظار برای برقراری ارتباط شفاف، آزادانه و به دور از هرگونه مداخلات سران سازمان با روش ها و تدابیر مورد پذیرش نهادهای بین المللی و ضمن رعایت کامل حقوق دولت میزبان و کلیه افراد و نهادهای دخیل صورت پذیرد.
بی صبرانه منتظر پاسخ جنابعالی هستیم.
اسامی اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق از استان اردبیل:
ناصر قلی پور
حسین صمدی
عظیم ارشادی
رضا عزیززاده
سلمان دولت پناه
حسن بشارتی
برات عبدلی
جلیل ارسی
علی یوسفی سادات
رحمت علیزاده نیاری
فریدون پرورش
صالح نصیری
زمان مهدی زاده
مطلب نظری
کیومرث صحبت زاده
محبوب صباحتی
یوسف شعبانی
سمیع ناظری
حاج محمدی
امیر اصلان حسن زاده
حمداله مستانه
جواد سلیمان جاه
حافظ نصرتی
اسد اسدزاده
برات ربیعی

رونوشت:
– صلیب سرخ جهانی
– جوزپ بورول، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
– الیزابت تیچی فیسلبرگر، رئیس شورای حقوق بشر ملل متحد
– نمایندگی پارلمان اروپا در تثبیت روابط اتحادیه اروپا و آلبانی

خروج از نسخه موبایل