سالگرد شهادت مردم هندیجان بدست ائتلاف صدام و رجوی

18 فروردین ماه

ساعت 13 روز 18 فروردین سال 1367 هواپیماهای جنگنده عراقی ضمن بمباران هندیجان در استان خوزستان 28 نفر که در میان آنها زنان و مردان و کودکان بودند را به شهادت رساندند. شهرستان هندیجان در طی دوران دفاع مقدس 136 شهید برای حفظ تمامیت ارضی ایران ومقاومت درمقابل دشمن متجاوز عراقی تقدیم کرده است. از یک هفته قبل از این عملیات جنایتکارانه فرقه بدنام وخائن رجوی که از سال 65 عملا با ورود به خاک عراق بمثابه ستون پنجم درجنگ عراق برعلیه ایران عمل می کرد ضمن اجرای طرح جمع اوری اطلاعات عملا از اعضای خود خواسته بود که ضمن تماس با خانواده هایشان اطلاعاتی از مراکز حیاتی واقتصادی درشهرهای مختلف خوزستان واز جمله هندیجان بدست آورند. البته سرکردگان وفرماندهان رجوی هیچگاه نیت واقعی خود را با اعضایی که مسئولیت گرفتن تماس داشتند مطرح نکرده بودند وباپوش نگرانی برای سلامتی خانواده های اعضا از انها خواستار تماس وکسب برخی از اطلاعات شده بودند. بارزترین شکل اجرای این طرح خیانت آمیز درجریان جنگ موسوم به شهرها وموشک باران شهرهای جنوبی اندیمشک، دزفول وهندیجان اتفاق افتاد.

سناریو تماس ها به این شکل بود که عضو ضمن تماس باخانواده اش درپوش دلسوزی واحساس مسئولیت درقبال حفظ جانشان از خانواده هایشان می پرسیدند آیا درنزدیکی مقرهای نظامی ویا مرکز اقتصادی سکونت ندارند که درصورت پاسخ مثبت خانواده از انها می خواستند مختصات دقیق محل را به انها بدهند وبعد برای عادیسازی وپایین اوردن حساسیت خانواده به انها گفته میشد درصورت امکان محل سکونت خود را تغییر دهند.

این اطلاعات گرفته شده از خانواده درگام بعد توسط مهدی برایی مسئول اطلاعات و بخش اجتماعی آن دوران مجاهدین به مهدی ابریشم چی مسئول روابط خارجی داده می شد که درنهایت به مسئولین استخبارات وسپس جهت اجرا به نیروی هوایی ویکان موشکی ارتش عراق سپرده میشد . 10 روز قبل از تهاجم وحشیانه هوایی به شهر هندیجان عملیات مشترک صدام – رجوی موسوم به آفتاب در منطقه فکه صورت گرفت که منجر به کشته وزخمی شدن تعدادی از پرسنل ارتش ایران گردید ومجاهدین با افتخار مسئولیت آن را بعهده گرفت.

مسعود رجوی بعنوان فرمانده کل ارتش دست ساخته صدام جنایات زیادی را درطول جنگ 8 ساله برعلیه مردم ایران مرتکب شد. ولی شرکت مستقیم درجنگ شهرها ودادن اطلاعات مختصات مناطق مسکونی واقتصادی شهرهای جنوبی وبخصوص هندیجان بزرگ ترین وننگین ترین جنایت وی بود که دستش را بخون انسان های بیگناه وغیرنظامی آلوده کرد. که همانند لکه ننگی برپیشانی وی خواهد ماند.

یادشهیدان قهرمان هندیجان گرامی باد. آنهایی که قربانی کینه توزی رجوی وصدام وشهید راه استقلال وحاکمیت ملی ایران شدند.
اکبر

خروج از نسخه موبایل