پیام محبت آمیز بایرام مستانه به برادر اسیر خود صمداله

«بایرام مستانه» برادر باغیرت و چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی در یک پیام ویدئویی خواستار رسیدن به آغوش برادر خود شد.
وی در این ویدئو گفت: امیدوارم در این سال جدید برادرم «صمداله» به خود آمده و به زودی در جمع خانواده حاضر گردد. این خانواده خون گرم ساکن روستای «ایستی باغچه» از توابع شهرستان گرمی در استان اردبیل هستند.
پیام ویدئویی خانواده مستانه را با هم در زیر می بینیم.

خروج از نسخه موبایل