عزم جزم خانواده ها، مجاهدین را به ستوه آورده است

بدنبال تشدید نگرانی اعضای خانواده های اسرای رجوی در آلبانی و تماس های مکرر آنها با دفاتر انجمن نجات در سراسر کشور ، آقای مهندس خدابنده بعنوان مدیر عامل انجمن خود را موظف دید که برای پاسخگویی به این درخواست های پایان ناپذیر خانواده ها ، فراخوانی دهد و طی آن از افراد ذینفع دراین خصوص دعوت کند که اقدام به امضای پتیشن ( طومار مجازی ) نموده ودرخواست صدور ویزای آلبانی برای ملاقات فرزندانشان شده اند.

در ابتدای کار باند رجوی متوجه عظمت وعمق قضیه نبود و حرفی نمیزد ولی زمانی که متوجه وجود هزاران امضا کننده شد ، سراسیمه دست به صدور بیانیه ها زد و خانواده ها را منحل اعلام نمود!!

این فرقه ی جهنمی در اطلاعیه ی خود ، ضمن معرفی کردن اعضای خانواده ها بعنوان حیواناتی که به سیرک بسته میشوند، نوشت :
طبق نظر کارشناسان تروریسم، کمپین جدید رژیم ایران به این دلیل است که به دنبال کشف و افشاء شدن طرحهای تروریستی نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم در آلبانی، طی یک سال و نیم گذشته عمده دیپلمات تروریستهای رژیم آخوندی از جمله سفیر و افسر اطلاعاتی و دو دیپلمات دیگر به دلیل اقدامات تروریستی از آلبانی توسط دولت این کشور اخراج شدند و… اکنون وزارت اطلاعات آخوندی تلاش دارد که از راههای غیر متعارف از جمله تحت عنوان خانواده و یا بازرگان راه تروریستهای خود به آلبانی را بازکند “.

این اتهامات از سالها پیش نخ نما شده و درد ومشکل خانواده ها دسترسی به فرزندان خود دراسارتگاه مانز آلبانی است وشما با زدن هزاران اتهام به خانواده، قادر به بی ارزش کردن این تحرک عظیم وبشدت حق طلبانه ی خانواده ها نخواهید شد و با تشبیه آنها به حیوانات ، نشان میدهید که چه رهبران ابلهی دارید وما خانواده ها با چه غدارانی که یک سرش به ارتجاع خاورمیانه و سلطه گری بنام دولت آمریکا ویک سرش به دولت خود ارزان فروخته ی آلبانی ومافیای عظیم قاچاق مواد مخدر وصل است ، طرف حساب هستیم و لازم میآید که چه اراده ی سترگی را بنمایش بگذاریم تا با این مشکل بزرگ مبارزه کرده و حقوق خود وفرزندان مان را ازحلقوم کثیف آنها بیرون بیآوریم.

دولت آلبانی و روسا وهمکارانش، با این بازی های پلیسی که هیچ ارتباطی بما ندارد، درتحلیل نهائی قادر به حمایت تمام قد از رجوی های جنایتکار نخواهد بود.
بازرگان وتروریست ادعایی که دروغ بودنش بیشتر ازراست بودنش میباشد هیچ ربطی به ما خانواده ها ندارد ودولت ها سیاست های خود دربرابر هم را بدون مشورت با ما انجام میدهند ومسائلی دربین شان میتواند وجود داشته باشد که ما بطور طبیعی نمیتوانیم اطلاعی ازآن داشته و در رد یا قبول آن اظهار نظری بکنیم.

درادامه :
” قبل از انتقال مجاهدین به آلبانی و در زمانی که در عراق مستقر بودند، رژیم آخوندی با سود بردن از شرایط ویژه عراق و بخصوص حضور گسترده نیروها و مزدوران تروریستش در این کشور مأموران خود را تحت عنوان خانواده به کمپ اشرف و کمپ لیبرتی محل استقرار مجاهدین در عراق می‌فرستاد تا از یک طرف ساکنان را مورد شکنجه روانی قرار می‌دادند و از طرف دیگر زمینه کشتار آنها را فراهم نماید”.
ما درجوار اشرف، همواره درد خود را فریاد زدیم که البته اگر ملاقاتی داده میشد، احتیاج به این فریاد زن ها نداشتیم وسران مجاهدک های رجوی بودند که برما تحمیل کردند که داد زده وصدایمان را بگوش فرزندان خود رسانده وعلت آمدن خود را توضیح دهیم.

اگر بلند کردن صدای دادخواهی ، شکنجه به حساب آید، معلوم است که سران باند رجوی میتوانستند شکنجه ی روانی را تجربه کنند که خود عامل آن بودند.
تحصن های سخت وطولانی ما و مواجه با فحاشی وسنگ وتیر باران شدن، یک حادثه ی تاریخی است که بعنوان مبارزات مسالمت آمیز خانواده ها، زینت بخش اسناد تاریخی خواهد بود!

بازهم:
در کمپ اشرف از سال ۸۸ تا ۹۰ بمدت ۲ سال مزدوران رژیم آخوندی تحت عنوان خانواده با ۳۲۰ بلندگو بصورت شبانه روزی مجاهدین را مورد تهدید به حمله توسط نیروهای عراقی و نیروهای تروریستی قدس قرار می‌دادند“.
این بلند گوها ، برای رساندن صدای خانواده ها به فرزندان خود وآنهم بعد ها که گوش شنوائی وجود نداشت، مورد استفاده قرار گرفت و احدی پیدا نشد که حرفی ازبلندگو بزند ومشخصات دقیق آنها بعنوان اعضای خانواده ی اسرای رجوی برهمه ی ما معلوم نشود.

درمقابل، رهبران شما بیکار نبوده وبا بلند گوهای موج شکن ، سرودهای چندش آور خود را پخش کرده ومانع رسیدن صدای خانواده به بچه هایشان بوده وسپاه قدس و نیروی عراقی نبود که درمقابل سنگ پراکنی های فریب خوردگان شما قرار داشته باشند واتفاقا خانواده ها این حق طبیعی را داشتند که بعنوان اولیای گروگانها، وارد کمپ اشرف شوند و براستی هم قادر به انجام این کار بودند که نیروهای عراق مانع کارشان میشد و هرازگاهی، هلیکوپتر های آمریکائی بصورت تهدید وار بر فراز سرما مانور میدادند!

مجددا :
در آوریل ۲۰۱۱ نیروهای عراقی همراه با نیروهای تروریستی قدس رژیم ایران ، مجاهدین را مورد حمله قرار دادند و ۳۶ تن از آنها را کشته و صدها نفر را مجروح و مصدوم نمودند. در کمپ لیبرتی نیز همین وضعیت ادامه پیدا کرد وزارت اطلاعات ملاها ، مأموران خود را تحت عنوان خانواده برای شناسایی اهداف حملات موشکی به اطراف می‌فرستاد. قابل توجه اینکه نیروی تروریستی با کمک دولت مالکی ۵ بار کمپ لیبرتی را مورد حملات خونبار موشکی قرار دادند و نزدیک به ۱۸۰ نفر در کمپ اشرف و لیبرتی از مجاهدین کشته شدند و بیش از ۱۴۰۰ نفر مصدوم و مجروح گردید “.
اگر منظورتان حمله به اشرف است و افرادی درآنجا باقی گذاشته بودید برای ادعای مجدد مالکیت که کشته و زخمی شدند. تاکنون درمورد ماهیت این قضیه هیچ سند معتبری منتشر نشده و عده ای هم مدعی هستند که این کار توسط خود شما ودر راستای تسویه ی درون تشکیلاتی بوده است.
ایران مسئولیت حمله به لیبرتی را هم بعهده نگرفته و مستندات شما مغشوش است!
درهر صورت، برخوردهای متقابل شما با ایران که بخاطر قدرت گرفتن رجوی با خیال احمقانه ی تصرف ایران و برخورد متقابل طرف دیگر قضیه با آن بود، هیچ منع قانونی برای حضور ما درآلبانی ایجاد نمیکند و شما سودی از این هیاهو و تبلیغات بی ثمر نخواهید داشت !

گروهی ازخانواده های تبریزی

خروج از نسخه موبایل