دام جدید فرقه رجوی برای اعضای جوان در اشرف سه

اخراج مفتضحانه از عراق و انتقال توام با التماس و سرافکندگی فرقه رجوی به آلبانی موجی از ریزش در این فرقه را رقم زد.
صدها نفر از اعضای فرقه رجوی که به هر دلیل در عراق از این فرقه جدا نشدند، به محض انتقال به آلبانی، این کشور را محلی امن برای انتخاب زندگی بدور از رجوی دیدند و با گسستن بندهای ذهنی که رجوی برای آن ها ساخته بود از این فرقه جدا شدند. آنها پس از ورود به دنیای آزاد تازه متوجه شدند که رجوی با استقرار سیستم استبدادی و قرون وسطایی در طی دهه های گذشته چه اراجیف و توهماتی در ذهنشان خورانده است.
مغایرت توهماتی که در نتیجه چند دهه فریب کاری فرقه رجوی بر ذهن این اعضاء حاکم شده بود با واقعیت بیرون از این فرقه سبب افشاگری های حیرت آور جداشده ها پیرامون وقایع درون اشرف شد. در مقابل، فرقه رجوی هم هرآنچه از دستش برآمد بر علیه آن ها انجام داد اما از آنجا که جداشده ها متوجه سالها بطالت عمرشان در این فرقه پوچ و رو به اضمحلال شدند و از هیچ تلاشی برای رسوایی فرقه و کمک به دیگر دوستانشان برای فرار از فرقه رجوی دریغ نکردند، رجوی راه به جایی نبرد.

حالا رجوی می خواهد با ترفندی جدید، امید و بهانه جداشدن معدود اعضا جوان باقی مانده در اشر سه را بایکوت کند.

شبکه تلویزیونی رجوی در یکسال گذشته اقدام به مصاحبه تصویری با اعضای جوان فرقه نموده است. هدف رجوی از این مصاحبه ها اول، روشن شدن شعله مبارزاتی در آنهاست که سالها قبل خاموش شده و دوم القاء شاخص بودن. رجوی می خواهد این اعضا فکر کنند در جایی غیر از اشرف سه امنیت جانی ندارند و چون مصاحبه انجام داده اند نظام ایران برعلیه آن ها اقدام خواهد کرد.

القاء ترس خطرات بیرون اشرف یکی از ترفندهای رجوی برای جلوگیری از ریزش اعضاء مسئله دار در عراق هم بود. رجوی اعضایش را که عموماً غیرقانونی وارد خاک عراق شده بودند، از دستگیری توسط نیروهای بعثی و انتقال به زندان های صدام می ترساند.
یکی از اینگونه مصاحبه های شبکه تلویزیونی فرقه رجوی، مصاحبه ای است که با رسول بخش بلوچی انجام داد. رسول بخش از اعضای جوان فرقه و اهل روستای گروک دپ از توابع شهرستان نیکشهر است که در سال 1381 با فریب کاریابی در اروپا به کمپ اشرف در عراق منتقل شد و حالا در اشرف سه اسیر است.

فرقه برای آن که بتواند جلوی جدایی رسول بخش را که یک روستایی ساده با تحصیلات کمتر از دیپلم هست بگیرد او را در مقام مهمان یک برنامه تحلیلی به جلوی دوربین آورد تا با بیان متن و آمار دیکته شده توسط اتاق فکر این شبکه در دام بیاندازد.

اما چرا رجوی با این ترفند می خواهد امثال رسول بخش را از جداشدن بترساند؟

مراد بخش بلوچی ، برادر بزرگتر رسول بخش است که فرقه رجوی در ابتدا او را با وعده شغل و درآمد در اروپا و آمریکا فریب داد و به او گفته بود نفرات دیگر را نیز برای کار در خارج کشور معرفی کند و او هم رسول بخش را معرفی کرد و هر دو با فریب رجوی سر از عراق درآوردند.

مرادبخش چندسال قبل از فرقه جداشد و اکنون آزادانه در اسپانیا زندگی می کند و به همین دلیل فرقه ترس از آن دارد که رسول بخش هم مانند برادرش از این فرقه جدا شود و چون رجوی با سیل اعضاء سالخورده و مریض احوال در اشرف سه مواجه است ریزش اعضای جوانتر را به مثابه سقوط کامل فرقه منفورش می داند.

البته رجوی خودش هم می داند نابودی او و فرقه اش محتوم است و اینگونه تله گذاری برای اعضاء، تنها مسکنی موقت است آن هم درصورتی که واقعاً اعضاء تحت تاثیر تله های او قرار بگیرند و البته که حتیدر این صورت هم، حضرت عزرائیل به این فرقه امان نخواهد داد و در کمتر 3سال آینده جمعیت سالخورده ی اشرف 3 به یک چهارم کاهش خواهد یافت.

نابودی محتوم فرقه جنایتکار رجوی در نزدیکترین زمانش قرار دارد.

خروج از نسخه موبایل