برادر عزیزم ،۳۳ سال است که چشم به راه آمدنت هستیم

عبداله مستانه، برادری که بی صبرانه منتظر دیدار است

عبداله مستانه، با انتشار فیلمی در فضای مجازی خطاب به برادر اسیر خود در فرقه رجوی گفت: ۳۳ سال است که چشم به راه آمدنت هستیم.
چشم انتظاری های عاشقانه برادر حمداله مستانه را در این ویدیو می بینید:

خروج از نسخه موبایل