خانم دشتی طومار حق طلبانه ی خانواده ها صدای شما را هم در آورده؟

چطور شما حق دارید هر روز فرزند خود را ببنید و یا با آنها تلفنی حرف بزنید ولی وقتی به خانواده های ایرانی می رسد که بیش از سه دهه با این فرقه مخوف مشکل دارند صحبت از عاطفه نمی شود ؟

مطلبی از خانم سهیلا دشتی از عریضه نویسان فرقه رجوی توجهم را جلب کرد که برای خودم روشن نمود خطی که خانواده ها اکنون دنبال می کنند درست به هدف خورده که مریم رجوی در اوج پیسی به این عریضه نویس دوزاری خود آویزان شده است .

این خانم برای اینکه منتی هم بر ما بگذارد عنوان می دارد که اصلاٌ مایل نبودم در این مورد بنویسم !! سئوالی که ایجاد می شود بهتر است منت نگذاشته و به این سئوال جواب بدهید چرندیاتی که قبلاٌ نوشتی چه بوده که اکنون مدعی آن هستید .

داستان از آن جا شروع می شود که خانواده های اسیر فرقه تروریستی رجوی در یک اقدام بسیار خوب از دولت آلبانی و کمیساریای پناهندگی درخواست دارند که فرصتی پیش بیاید که بتوانند با فرزندان خود ملاقاتی داشته و یا حتی اجازه تماس به آنها داده شود این امری بسیار طبیعی و قانونی است و در این راستا تعداد چند هزار امضاء در این طومار به چشم می خورد .

اما چرا فرقه تروریستی رجوی و قلم بدستان آنان این گونه تحت فشار قرار گرفته و سر خود را به دیوار می کوبند که نخیر این گونه نیست و همه امضاها دروغی است و اینها خانواده نیستند و تحت کنترل انجمن نجات انجام شده ، یا می خواهند با این کار عمر حکومت ایران را اضافه کنند !! و هزاران اما و اگر که معلوم است از کله پوک قلم بدستان رجوی بیرون می آید .

ابتدا باید روشن کنیم که این اقدام خانواده چه ربطی به سرنگونی حکومت ایران دارد ؟ از آنجایی که آسمان و ریسمان بافتن امر عادی برای اعضا و قلم بدستان فرقه تروریستی رجوی است این حرف هم هیچ سندیتی نداشته و بیشتر باد هواست . خانواده های محترم ایرانی خواهان دیدار با فرزندان خود در اشرف سه هستند و اگر این کار انجام شود حکومت ایران بیشتر دوام می آورد؟ اگر مریم رجوی فریبکار مانع این کار شود حکومت ایران زودتر سرنگون می شود ؟ بهتر است خانم دشتی ابتدا رابطه این حرف خود را ثابت می کرد بعد مدعی آن می شد .

خانم دشتی مدعی می شود ” فردی که جدا می شود به دشمن نزدیک شده و این پروسه آنقدر ادامه دارد تا در بسیاری از موارد از خود شکنجه گر پیشی می گیرند و … ” ابتدا بهتر بود به جای ملاک قرار دادن حرفهای مریم رجوی فریبکار و اینکه مدعی می شود فرد جدا شده در پروسه جدایی تبدیل به شکنجه گر می شود ، آیا نفراتی که در اروپا زندگی می کنند این گونه است . آیا اعتقاد دارید که باید به حرفهای مخالفین هم گوش کرد ؟ چرا به مطالب و حرفهایی که دوستان جدا شده در اروپا در مورد ماهیت فرقه تروریستی رجوی بیان می دارند گوش نمی کنید ؟ چرا مانند اعضای نگون بخت چشم خود را بسته و در گوش خود پنبه فرو کردید که هیچ صدایی به شما نرسد .

خانم دشتی مدعی عاطفه می شود !!! چطور شما حق دارید هر روز فرزند خود را ببنید و یا با آنها تلفنی حرف بزنید ولی وقتی به خانواده های ایرانی می رسد که بیش از سه دهه با این فرقه مخوف مشکل دارند صحبت از عاطفه نمی شود ؟ چطور وقتی خانواده ها برای دیدار به اشرف در عراق می آمدند به دستور همین زن جلاد یعنی مریم رجوی باید به آنان فحش و ناسزا گفت و به آنها سنگ زد این کار در کدام فرهنگ و سازمانی که خود را مدعی به اصطلاح انقلابی می داند وجود داشته است ؟

آیا برای شما هم سئوال ایجاد نمی کند که این خانواده ها برای دیدار با فرزندان خود چکار باید بکنند ؟ وقتی به اشرف می رفتند باید فحش و ناسزا از اعضای فرقه رجوی بخورند و وقتی طومار نوشته و به دست مجامع بین المللی می دهند باید افرادی مانند شما چاقو به دست گرفته و به آنان حمله نمود که نخیر بهتر است این کار انجام نشود . بهتر نیست شما راه کاری برای آنان مشخص کنید ؟ البته برای ما روشن است اگر دست شما باشد هرگز اجازه نمی دهید که کسی دلش برای فرزندش بسوزد چون شما فرزند خود را دارید و پول خوبی از مریم رجوی دریافت می کنید و بعضاٌ وق وقی هم می کنید .

در اینجا باید به خانم دشتی بگوئیم که اگر مجاهدین ترسی ندارند مرض تان چیست که اجازه ملاقات نمی دهید ؟ اگر پایتان سر اعضای نگون بخت فرقه تروریستی رجوی سفت است از چه می ترسید ؟

تشکیلات رجوی با امضای چند هزار خانواده این گونه خودش را خراب کرده و افراد مزدوری مانند شما به صحنه آمدن نشان از درست بودن خط می باشد. جالب اینکه چطور وقتی فرقه رجوی در عراق مدعی بود که چند میلیون عراقی به حمایت از فرقه رجوی امضاء کردند از دیدگاه شما آن امضاها درست بود ولی وقتی نوبت به خانواده های ایرانی می رسد این امضاء ها جعلی می باشد ؟

خدا شما و سران جنایت کارتان را لعنت کند که این گونه با احساسات مردم و خانواده های گرفتار فرقه تروریستی رجوی بازی می کنید . شما خانم دشتی وقتی این گونه با قلم می خواهید روی جنایت های فرقه تروریستی رجوی را بپوشانید به طبع همانند شکنجه گران سازمان مانند مثنی ، نسرین سپهری ، حسن محصل ، محمد سادات دربندی ، حسن عزتی و بقیه می باشید که دم از به اصطلاح مبارزه می زدند ولی اعضای خود فرقه را شکنجه نموده و تعدادی را هم کشتند و این برایشان افتخار بود چرا که در فرهنگ رجوی ها این کارها اشکالی ندارد و به همین خاطر است که این افراد از عاطفه و مهر و محبت خانوادگی همانند شما تهی می شوند . برای ما کاملاٌ روشن شده که امضای خانواده درست به خال خورده است و راه درست است و باید مجامع بین المللی را از ماهیت واقعی مریم رجوی روشن نمود.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل