نامه خانواده های انجمن نجات استان کرمانشاه به نخست وزیر آلبانی

جناب آقای ادی راما نخست وزیر کشور آلبانی

این جانبان امضاکنندگان زیر خانواده های افرادی هستیم که درتشکیلات و فرقه مجاهدین تحت هژمونی مریم رجوی در کشور شما در شهرمانز در کمپی دور افتاده محصور و بصورت اجباری نگهداری می شوند.

آقای نخست وزیر،

فرزندان ما از روزی که به اجبار توسط دولت امریکا به کشور شما گسیل شده اندو البته سالهلس سال قبل از آن، فاقد هرگونه ارتباط ودیداری با خانواده خود بوده اند . درضمن فرقه مجاهدین همه راه هایی که ممکن بوده را بسته وازتماس وارتباط وملاقات ممانعت کرده و می کند .

جناب نخست وزیر،

همانگونه که مستحضرهستید آنها در کشور شما و در چارچوب و قوانین شما قرار دارند. به همین دلیل است که ما تقاضای رسیدگی داریم و از شما می خواهیم مینیمم کاری را که برقراری ارتباط این اسیران با خانواده هایشان است را محقق فرمایید .

ما دراین دادخواهی وعریضه ای که برایتان نوشتیم نمی خواهیم به عواقب و معضلاتی که فرقه مجاهدین درگذشته برای میزبان های خود ایجاد کرده درزمینه ماهیت تروریستی شان بپردازیم .

اکنون صرفأ ما تقاضای فراهم شدن شرایط تماس و ملاقات را داریم که درحیطه مسئولیت جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام کشورتان هست .

با تشکر

خانواده های استان کرمانشاه – ایران
-اکبر مرادی (هوشنگ مرادی)
-مصطفی عباسی (مظفر عباسی )
-غلامرضا جعفری (علیرضا جعفری )
-علی رضا درویش تبار (علی اصغر درویش تبار)
-محمود کریمی (عبدالکریم کریمی )
-جهانبخش نجفی (داریوش نجفی )
-تاج الدوله حیدریان (مهدی حمیدفر- فریدون )
-مهری ملکی (علی اشرف ملکی )
-جواهر حیدری (مسیب رشیدی )
-حیدرعلی خالوکاکایی (علیرضا خالوکاکایی )
-الهام مرادی آزاد (مجتبی مرادی آزاد )
-اردشیر افضلی (مسعود افضلی )
-فرامرز پروا (محمدعلی پروا )
-ناهید مرادپور (یحیی مرادپور )

خروج از نسخه موبایل