مجاهدین خلق ورشکسته، دل از حباب ها بر نمیکنند

کرونا نشد جنگ، جنگ نشد فشار حد اکثری واگر هردوی اینها نتیجه نداد ، انتشار تهمت وبهتان علیه کشور.
اینها خلاصه ی کارهای برون تشکیلاتی باند رجوی است وفعلا کارهای درون تشکیلاتی درخشان؟؟!! اش بماند!
رجوی ها که امید و ارادت زیادی به سخنگویان و گردانندگان سیستم سلطه وتابعیت دارند، بطور احمقانه ای فرض میکنند که هر نقل قولی را ازسخنان ضدمردمی آنها بکنند ، مردم به حرف های آنها بهتر توجه خواهند کرد وبا زبان بی زبانی به شنوندگان ومخاطبان خود میگویند که گیرم که شما سخنان ما را یاوه دانسته وتره ای برای آن خرد نمیکنید ولی لطف کرده بخاطر این بزرگواران؟؟!! سلطه جو ، حرف ما را که عین آنست بپذیرید.
دررابطه با بحث فوق، حرفهایی از جنایتکارترین محافل امپریالیستی در رسانه های باند رجوی با دوهدف مطرح فریب دادن اسرای خود با مقصد سرگرم وامیدوار نگه داشتن آنها از یکسو و صحیح جلوه دادن حرف هایشان از سوی دیگر ، نقل شده است :
” مایکل ماکوفسکی، رئیس مؤسسهٔ امنیت ملی آمریکا از رئیس‌جمهور آمریکا خواست تا برای جلوگیری از یک جنگ تقریباً اجتناب‌ناپذیر در خاورمیانه، استراتژی “فروپاشی رژیم ایران” را دنبال کند. وی در سایت نشنال اینترست پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت گفت: “هدف این است که فشارها بر رژیم افزایش یابد تا تضادهای داخلی این رژیم را بیشتر کند “.
جنگ خاورمیانه توسط آمریکا وشرکای منطقه ای واروپائی اش شعله ور بوده که درمقاطع مختلفی شکست خورده واینک دوباره به تکرار این اعمال مبادرت ورزیده اند که مسلما سرنوشتی بهتر از قبل ندارد و از جنس ” ازاین ستن به آن ستون …” میباشد.
نقش ایران درتحرکات خاورمیانه ای خود برای مبارزه با تروریزم وجلوگیری ازجنگی مخربتر است و تصور نمیرود که درستی این حرف با مخالفت یک انسان شریف مواجه شود .
هدف شما ازاین افزایش فشارها ، تسلیم مردم ایران دربرابر خواسته های متعدد امپریالیزم آمریکاست که برسمیت شناختن اسرائیل وقبول اشغالگری ها وسیادت او برمنطقه است که ساختار حکومتی ایران تن باین درخواست نخواهد داد که تقریبا قرمز ترین خط اوست.
درمواردی، افراط در این فشار آوردن ها ، میتواند به وحدت عمل جناح های حکومتی منجر شود والبته نه شما ونه باند رجوی ، این یکی را نمیخواهید!
دوباره :
” همچنین سناتور تد کروز، نماینده ایالت تگزاس در سنای آمریکا، روز پنجشنبه ۲۵اردیبهشت از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا خواست توافق هسته‌یی با رژیم ایران را برای همیشه از بین ببرد و تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه این رژیم را بازگرداند “.
این دوست باند رجوی مگر نمیداند که آمریکا این کارها را با خروج ازبرجام انجام داده اسد؟
آیا او ومجاهدین نمیدانند که آمریکا بلحاظ وضعیت خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد، قادر بانجام این کار نیست ؟
چرا اصرار بیهوده ای درمورد کاری که تحقق اش غیر ممکن است واو خود جزو کسانی است که بهتر از دیگران به این موضوع آگاه است ، میشود؟
آیا مسئله ی حساب وکتاب با اسرائیل و زوائد اش ( مجاهدین خلق و …) سبب این هذیان گویی ها میشود؟
همینطور :
” تد کروز در توئیتی، ضمن بازنشر یادداشت اخیر برایان هوک، در روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: «رژیم ایران سال‌ها دروغ گفته و برنامه تسلیحاتی هسته‌یی خود را از جمله از طریق توافق هسته‌یی فاجعه‌بار اوباما با رژیم ایران [برجام] پنهان کرده است “.
در توافق برجام، همه ی این مسائل باز و درمورد قدرت وضعف های کار تا بخواهی بحث و فحص شده است و ماحصل این توافقات مورد توافق شورای امنیت سازمان ملل متحد – بعنوان تنها مرجعی که مصوباتش لازم الاجرا دانسته شده- قرار گرفته است و طرح حرف اضافی دراین مورد، ارزشی همسنگ با ژاژ خوایی دارد وازاین نمدها، کلاهی نصیب مجاهدین خلق نمیشود!
وحید

خروج از نسخه موبایل