نگران جان و سلامت برادرم محمدرضا والی زاده هستیم

نامه آقای محمود والی زاده به نخست وزیر آلبانی

آقای ادی راما نخست وزیر محترم آلبانی

با درودها

با احترام به استحضار می رسانم که اینجانب محمود والی زاده برادر محمدرضا والی زاده هستم که حدود 26سال درسازمان مجاهدین می باشد و درکمال تاسف در تمامی این سالیان رهبران این سازمان حق ملاقات و یا تماس با ایشان را از من و خانواده ام سلب کرده اند.

وضعیت تاسف برانگیز ویروس کرونا در جهان و بخصوص آلبانی موجب نگرانی خانواده ما شده است. بخصوص اینکه از طرف رهبران مجاهدین خلق هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص سلامتی اعضاء صورت نگرفته است. با توجه به این شرایط و دلهره ما خواهشمند است تدبیری بیندیشید تا با صدور ویزا از جانب شما خانواده ما بتوانند به آلبانی جهت دیدار با برادرم سفری داشته باشند.

بااحترام
محمود والی زاده – خوزستان – ایران

خروج از نسخه موبایل