مجاهدین مدافع رژیم صهیونیستی

نشریه هفتگی " الشاهد" عراق روز یکشنبه نوشت مجاهدین مدافع رژیم صهیونیستی شده است. این نشریه با اشاره اخیر این گروه درباره دستیابی ایران به فناوری هسته ای گفت: مریم رجوی در بیانیه منتشر شده اخیرش در پاریس از زرادخانه خانه هسته ای اسرائیل دفاع کرده است. این نشریه نوشت مریم رجوی مدعی تلاش ایران برای دست یافتن به سلاح هسته ای شده و از جامعه جهانی خواسته است که ایران را از این تلاش باز دارد زیرا سلاح هسته ای ایران امنیت رژیم اسرائیل را در منطقه به خطر می اندازد.

به نوشته الشاهد اظهارات سیاسی رجوی و دفاع همیشگی او از اسرائیل و امریکا چهره زشت این گروه تروریستی را که با کمک مالی اسرائیلی و امریکایی اداره می شود نشان می دهد. این نشریه اضافه کرد: بسیاری می پرسند چرا سازمان تروریستی مجاهدین از اسرائیل دفاع می کند؟ و تبلیغات آن ها از محل دارایی های ملت عراق تأمین می شود؟

این هفته نامه افزود: این گروه تروریستی برای حذف نام خود از فهرست گروه های تروریستی که امریکا ثبت کرده تلاش می کند و بر همین اساس می کوشد در جهان خود را به عنوان سازمانی مبارز و در راه آزادی خواهی نشان دهد. هفته نامه الشاهد اضافه کرده است که بیانیه اخیر این گروه مجاهدین را به رژیم اشغالگر اسرائیل و میزان دروغ های این گروه را در دفاع از جهان عرب نشان می دهد. الشاهد افزوده است این گروه که همواره بر دروغ و نفاق پرورش یافته، این روزها از طریق بیانیه ها و تبلیغات درصدد فتنه انگیزی بین ملت عراق است. این هفته نامه نوشت تعجب برانگیز است که برخی مطبوعات عراقی که مدعی مخالفت با سیاست های امریکا در عراق هستند این بیانیه ها و تبلیغات مجاهدین خلق را منتشر می کنند. این نشریه تأکید کرده است کسانی که از این گروه دفاع کرده و از آن حمایت می کنند دستشان را در دست شیطان گذاشته تا مجری توطئه های امریکا در منطقه باشند. الشاهد نوشته است که مشروعیت بخشیدن به مجاهدین در عراق ضررش در درجه نخست بر ضد منافع ملی است. مردم عراق نیز با تمام وجود در مقابل این توطئه صهیونیستی که در صدد آسیب رساندن به امنیت و ثبات کشور است خواهند ایستاد.

به نقل از ایرنا

خروج از نسخه موبایل