نوری المالکی بر ضرورت خروج مجاهدین از عراق تاکید کرد

نخست وزیر عراق بر ضرورت پایان یافتن حضور گروه تروریستی مجاهدین در خاک این کشور تاکید کرد و ادامه حضور این گروه را مغایر با قانون اساسی عراق قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی امروز اعلام کرد که دولت وی تحرکات سازمان مجاهدین خلق ایران را در خاک عراق بررسی کرده است و آن را سازمانی تروریستی قلمداد می کند که حضورش در عراق با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد.

مالکی در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: شورای وزیران پس از آنکه دستگاههای امنیتی گزارشی از تحرکات گروه مجاهدین خلق ارائه کردند،مسئله وجود این گروه در خاک عراق و تاثیر آن را بر اوضاع امنیتی وسیاسی این کشور بررسی کرد.

وی با تاکید بر اقدامات غیرقانونی این گروه درعراق تاکید کرد: این سازمان، یک گروه تروریستی است و ادامه حضورش در عراق با قانون اساسی مغایرت دارد و ما تدابیری برای پایان دادن به حضور اعضای این گروه اتخاذ کرده ایم.

مالکی افزود: گام اول، جلوگیری از ورود این سازمان به خط وزارتخانه ها وادارات دولتی و منع آن از توزیع بیانیه ها و خارج نشدن از پایگاهی است که در آن به سر می برد.

نخست وزیر عراق به تشکل کمیته ای برای بررسی مسئله گروه مجاهدین و دادن مهلت زمان بندی برای اتخاذ تدابیر لازم درباره باقی ماندن عناصر این گروه یا جستجوی مکانی که ممکن است این افراد را به عنوان پناهنده بپذیرد، اشاره کرد، اما از جزئیات بیشتر دراین باره خودداری کرد.

به نقل از خبرگزاری مهر

خروج از نسخه موبایل