35 سال است که مجاهدین نمی گذارند پسرم مرتضی قدیمی را ببینم

نخست وزیر آلبانی آقای ادی راما

سلام، من به عنوان یک مادر، بیش از 35 سال ، اجازه ندارم با پسرم مرتضی قدیمی که در اردوگاه مجاهدین در کشور شما است ملاقات کنم. من به عنوان یک مادر ، از شما می خواهم که به من در دیدار با فرزندم کمک کنید.

با تشکر

فاطمه پیکانی – ایران زنجان

خروج از نسخه موبایل