اندر حکایت بیانیه به اصطلاح “شماره 25 ارتش آزادی “

ارتعاش پویش سراسری خانواده ها مسعود رجوی را در گور لرزاند

در پی انتشار گسترده بین المللی خواسته به حق خانواده های اعضای دربند فرقه رجوی در فضای مجازی که در آن ازدولت آلبانی خواستند تا با عمل کردن به تعهدات بین المللی اش ممنوعیت سفر خانواده های اعضای  فرقه مجاهدین خلق به کشورآلبانی را بردارد، تا با سفر به کشور آلبانی بتوانند  با فرزندان اسیرشان در کمپ اشرف 3 واقع دردهکده مانز که سالهاست رجوی شیاد و بازمانده های جنایتکار فرقه اش آنها را دراسارت ذهنی وعینی خود نگاه داشته و از رنج و خون آنها برای ادامه حیات نکبت بارشان سوء استفاده می کنند، دیدارکنند .

این اقدام شجاعانه خانواده ها وگسترش بازتاب آن چنان سرکردگان فرقه رجوی را وحشت زده و غافلگیرکرد که بلافاصله پشت سرهم در سایت های خود علیه این اقدام انسانی اطلاعیه صادرکرده وطبق معمول به روش قدیمی خود متوسل شده وهمراه با هوچیگری شروع به تهمت زنی به خانواده های اعضای تحت اسارت و اعضای جداشده دربرنامه تلویزیونی خود موسوم به پرونده کردند تا شاید بتوانند تاثیرات آن را خنثی و یا آنها را مجبور به سکوت وعقب نشینی از خواسته ی به حق خود کنند .

اما ظاهرا شدت لرزه اقدام اخیر خانواده ها چنان  برپیکر فرقه زیاد بود که ارتعاش آن هم به درون گور سرکرده فرقه رسید و اورا بشدت لرزانده است. رجوی که خودش مرده اما بازمانده های پا به گور فرقه اش از قول او هم بیانه به اصطلاح ” شماره 25 ارتش آزادی ” به منظور مقابله با اقدامات خانواده ها واعضای جداشده را منتشر کردند که درآن یکباردیگرچهره هرزه ، پلید ولمپنی سرکرده مرده خودرا به نمایش گذاشتند. رجوی طبق معمول بدون دادن پاسخ به خواست قانونی خانواده ها بی شرمانه با بکار بردن الفاظ لمپنی وهرآنچه را که لایق خود وسران بازمانده ازفرقه اش هست را نثار خانواده ها واعضای جداشده ازفرقه اش کرده وآنها را مزدورعنوان کرده  .

اما باید به رجوی گوربه گور شده وسران وامانده فرقه اش گفت منتظروارد شدن لرزه های  شدیدتر دیگری که خانواده ها واعضای جدا شده بزودی برپیکرفرقه منحوس شما وارد خواهند کرد باشید لرزه هایی که قطعا پایان حیات نکبت بارفرقه شما را رقم خواهد زد . این را درگوش خود فروکنید که خانواده های اعضای تحت اسارت شما عزم جزم کردند تا عزیزانشان را به هرطریق ممکن ازچنگال شما هرزه های بی ریشه تاریخ نجات دهند وما بعنوان اعضای جداشده دراین مسیر خانواده ها را همراهی کرده  واز هیچ کمک و مشورتی به آنها دریغ نخواهیم کرد .

حمید دهدار

خروج از نسخه موبایل