پایان دوره‎ ی حضور تروریست‎ های خارجی در خاک عراق

پایان دوره‎ ی حضور تروریست‎ های خارجی در خاک عراق
العراقیه، دهم اوت 2006
دکتر نوری المالکی نخست‎ وزیر عراق در گفت ‎وگو با شبکه‎ ی العراقیه، با اشاره به حضور برخی گروه‎ های تروریستی خارجی در خاک عراق و تصمیم دولتش برای مقابله با آنان تصریح کرد: در روند پاك‎سازی تروریست‎ ها و ریشه‎ كن كردن آنان مشكلات و پیچیدگی‎ هایی وجود دارد ولی ما با كمك دستگاه‎ های امنیتی مصمم هستیم كه به حضور تمام سازمان‎های تروریستی در خاك عراق پایان دهیم.
المالکی در این گفت‎ وگوی ویژه که در تاریخ 7 آگوست 2006 از تلویزیون ماهواره ‎ای العراقیه پخش شد، به تدابیر امنیتی دولتش در خصوص گروه‎های تروریستی اشاره كرده و در پاسخ به این سؤال که در زمینه‎ ی امنیتی شما به چه نتایجی دست یافتید؟ گفته است: در حقیقت تمام خواسته ‎ها محقق نشده زیرا این طرح دارای چند مرحله است. در مرحله ‎ی اول به پیش ‎بینی‎ های مورد نظر دست یافتیم، مهم‎ترین این دستاوردها از بین بردن مخفیگاه ‎های گروه‎های تروریستی و دستگیری تعداد زیادی از آنان بود. دامنه و حجم این مرحله از عملیات بسیار گسترده بود و پیامی كه برای تروریست‎ها داشت این بود كه ما در كارمان بسیار جدی هستیم و ایده ‎ی مصلحت ملی در نهایت باعث خشكاندن آبشخوری خواهد شد كه ترور و تروریسم از آن جان می‎گیرد.
وی در ادامه‎ ی پاسخ به این سؤال العراقیه تأکید کرد: در مرحله‎ ی دوم این طرح امنیتی كه در حال حاضر سعی می‎كنیم آن‎را به مرحله‎ ی اجرا بگذاریم، به مناطقی كه هموطنان‎ مان آنجا را ترك كردند می‎ رویم و سازمان‎های تروریستی مستقر در این مناطق را پاك‎سازی خواهیم کرد و سپس به بازسازی و اسكان مهاجران اقدام خواهیم کرد.
نخست‎ وزیر عراق در ادامه ‎ی سخنانش گفت: طرح امنیتی مزبور از طرف دستگاه ‎های امنیتی و دولت پیگیری خواهد شد و تروریست‎ها همواره مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. تروریست‎ها در گذشته توانستند در خاك كشورمان لانه كنند. برخی از این تروریست‎ ها داخلی هستند و برخی از این گروه‎ ها از خارج كشور به عراق آمده ‎اند. البته در روند پاك‎سازی تروریست‎ه ا و ریشه ‎كن كردن آنان مشكلات و پیچیدگی‎ هایی وجود دارد ولی ما با كمك دستگاه‎های امنیتی مصمم هستیم كه به حضور تمام سازمان‎ های تروریستی در خاك عراق پایان دهیم. برخی از سازمان‎ های تروریستی دارای تفكر و ایده‎ ی اشغال‎گری هستند و سعی می‎كنند بر مناطقی از عراق سیطره پیدا كنند ولی دستگاه‎های امنیتی كه با استفاده از ارتش و پلیس مجهز می‎شود و دارای تجربیات ارزشمندی است، این توانائی را دارند که در هر عملیاتی كه با ترویست‎ ها داشته باشند سربلند بیرون آیند.

خروج از نسخه موبایل