موج دستگیری های گسترده در فرقه ی رجوی

سازمان کذاب رجوی! هر بار با ادعاهای کاذب سعی در ایجاد ناامنی و جوسازی های ساختگی در کشور نموده است .
هر از چندی نیز با تولید اخبار جعلی و دروغ ، به زعم خود برای آشوب و اغتشاش برنامه ریزی می کند. این بار نیز با پرداختن به طومار خانواده ها ، به جلز و ولز پرداخته که” اطلاعات ” دست به طومار سازی 8 هزار نفره زده است.
باید خدمت این قلم به مزد رجوی اعلام کرد که آمار امضاء کنندگان طومار درخواست ملاقات تاکنون، 11247 نفر است نه 8000 نفر!
اما من فعلا، به همان عدد 8000 امضای نوشته شده توسط مزدوران رجوی بسنده می کنم! 8000 نفر خواهان ملاقات با بستگان خود در اسارتگاه مخوف اشرف 3 درآلبانی شدند، تک تک امضاها از اعضای خانواده های اسرای مجاهدین است !
مریم رجوی هم باید به این 8000 اعضای خانواده ها پاسخ بدهد، این ملاقات باید انجام شود.
از طرف دیگر ، ما که در کشور زندگی می کنیم ، شاهد موج دستگیری زیاد نیستیم و در رسانه ها هم چنین چیزی در ابعادی که مجاهدین اعلام می کنند ، وجود ندارد!

سازمان چنین نوشته است :
” موج دستگیری و ابلاغ حکم زندان توسط اطلاعات و قضاییه به هواداران و خانواده‌های مجاهدین در داخل ایران – اطلاعات و قضاییه پس از همة لجن‌پراکنی‌ها و سوختن طومارسازی ۸ هزار نفره از خانواده «دلواپسان» و مزدوران «دلتنگ» نظام، به دستگیری و صدور احکام زندان برای هواداران و خانواده‌های مجاهدین و امضاءکنندگان بیانیه زندانیان دربند و از بند رسته روی آورده است…”
ایران کشوری است با جمعیت بالغ بر 83 میلیون نفر!
مجاهدین در بهترین حالت 4000 نیرو در زمان صدام حسین داشتند!
یعنی جمعیت ایران 20000(بیست هزار ) برابر ، تعداد اعضای مجاهدین است !
سازمان مجاهدین فقط در سال 1372 بیش از 70 درصد اعضای موجودش را به زندان افکنده وشکنجه کرده و زندان های انفرادی داشته است !
این در حالیست که در جمهوری اسلامی اگر همین 70 % را نسبت به جمعیت 80 میلیونی حساب کنیم، باید حدود 56000000(56 میلیون نفر ) زندانی می شدند!
اگر صحبت از موج دستگیری ها است، که سازمان مجاهدین بیش از 70 درصد از کادرهایش را فقط در یک نوبت زندانی کرده است!
آمارها بخوبی نشان می دهد که سازمان مجاهدین ، سرکوبگر ترین و دیکتاتورترین سازمان در تاریخ ایران است که اعضای خودش را زندانی و شکنجه کرده است !
بعد از سال 1372 ، این جریان و موج وحشتناک دستگیری ها در سازمان ادامه داشته ودر روند زمان ، تکامل یافته و از سرویس های اطلاعاتی عراق و اسرائیل و… بهره گرفته و سرکوب سیستماتیک در سازمان مجاهدین یک لحظه متوقف نشده است !
موج دستگیری ها در سازمان مجاهدین ، یک رویه ی بلاانقطاع بوده و هرگز قطع نشده است ، فقط شکل عوض کرده است، یک روز می گفتند ” زندان ” ، بعد می گفتند ” برخورد تشکیلاتی ” ، بعد شد ” قرنطینه ” ، امروز هم همین اسامی وجود دارد اما با ظاهری شیک تر!!!
زندان و شکنجه ، یکی از ابزارهای تشکیلاتی رجوی است که هرگز امکان تعطیلی ندارد! سازمان با شکنجه و زندان است که زنده است ، جالب هم اینجاست که سازمان در طول حیات ننگین خود هرگز قبول نکرده است که زندان انفرادی داشته و دارد و اعضایش را بصورت سیستماتیک شکنجه می کند. یکی از عللی که هرگز هیچ خبرنگارآزاد، اجازه ی ورود به اسارتگاههای مجاهدین را نداشته است همین موضوع زندان ها است . اگر مریم رجوی می خواهد حقانیت نداشته ی خود را ثابت کند، در قدم اول می تواند به ارگان های حقوق بشری و خبرنگاران آزاد اجازه ورود به مقرهایش را بدهد تا ببینیم معنای موج گسترده ی دستگیری ها یعنی چه ؟…
فرید

خروج از نسخه موبایل