تسلیت انجمن نجات به خانواده داغدار جعفری

اخیرأ مطلع شدیم خانم سکینه محمدی مادر علیرضا جعفری “اسیر درفرقه رجوی” چشم از جهان فروبستند و به دیار باقی شتافت .
انجمن نجات استان کرمانشاه این ضایعه بزرگ را به خانواده داغدار جعفری و همچنین خانواده بزرگ انجمن نجات تسلیت گفته، برای آن مرحوم علو درجات وبرای بازماندگان صبر وبردباری طلب می کند.

مرحوم محمدی از جمله مادران تلاشگری بود که برای دیدار و رهایی فرزندش “علیرضا جعفری” بارها به عراق سفر کرد اما هربار دست خالی برگشت و فرقه ضد انسانی رجوی هرگز به این مادر اجازه دیدار حتی یک لحظه را نداد و در نهایت در فراق فرزندش چشم از جهان فروبست .

خروج از نسخه موبایل