پیام تسلیت بمناسبت فوت خانم حاجیه برزگر مادر آقای جواد عبدی

پس از دهها سال انتظار بی حاصل برای دیدار فرزند ، خانم حاجیه برزگر مادر آقای جواد عبدی که عمر خود را درمناسبات غیرانسانی باند رجوی درحال هدر دادن است ، با چشمانی منتظر وقلبی مالامال از فراق فرزند، زندگی را بدرود گفته و خانواده ی خود را داغدار نموده است.

انجمن نجات آذربایجان شرقی ، درگذشت این مادر ستم کشیده را به این خانواده تسلیت عرض کرده وخود را شریک درد بازماندگان میدانیم.
پیشه کردن صبر وبردباری ازطرف این خانواده ی محترم، بزرگترین کمک برای کوتاه کردن ایام سوگواری است که آرزومندیم چنین شود.
خاطره اش جاودان و مزارش پرنور باد

خروج از نسخه موبایل