تأکید نخست وزیر عراق بر اخراج مجاهدین

تأکید نخست وزیر عراق بر اخراج مجاهدین
نوری مالکی نخست وزیر عراق، عصر روز چهارشنبه با آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران دیدار و درخصوص مسائل دوجانبه و منطقه ای گفتگو کرد.
آقای هاشمی رفسنجانی توسعه و سازندگی را از نیازهای اصلی مردم عراق در شرایط کنونی بیان نمود و افزود: جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربیات خود در این زمینه آماده کمک رسانی به مردم عراق است و اگر شرایط مناسب فراهم شود ایرانیان به سرعت می توانند کمک کنند تا مشکلات مردم عراق رفع گردد.
آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق با اشاره به مشکلات این کشور، گفت: تلاش دولت عراق این است که بتوانند کنترل امنیت این کشور را به نیروهای مسلح خود سپرده تا از نیازهایش به نیروهای چند ملیتی حاضر در عراق کاسته شود.
وی گسترش روابط قتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق را پراهمیت بیان کرد و گفت: تقویت همکاری ها در حوزه نفت، کشاورزی، آب و برق در این سفر مورد توجه خاص قرار گرفته است.
نخست وزیر عراق با اشاره به بازگشت تعدادی از اعضای گروه مجاهدین به میهن خود گفت: بقیه اعضای این گروه 6 ماه برای خروج از عراق فرصت دارند و در پایان این مدت به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد آنها در عراق حضور داشته باشند.

به نقل از ایرنا

خروج از نسخه موبایل