فعالیت جداشدگان از مجاهدین در جریان اجلاس شورای حقوق بشر

مشروح گزارش فعالیت جداشدگان سازمان مجاهدین در جریان اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

روز دوشنبه 18 سپتامبر در شهر ژنو اجلاس شورای حقوق بشر در کاخ سازمان ملل شروع بکار نمود.

در جریان این اجلاس هیئت های بسیاری از طرف دولت های عضو وهمچنین بیش ازصدها انجمن مستقل و غیر دولتی (NGO) شرکت داشته و طی دو هفته نقض حقوق بشر توسط دولتها را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

در همین رابطه شماری از اعضای سابق مجاهدین از کشورهای مختلف جهان در این اجلاس حضور پیدا کرده و ضمن ملاقات با برخی از نمایندگان دولت ها و انجمن های مستقل و غیر دولتی خواستار بررسی نقض حقوق بشر توسط سازمان ها وگروه های سیاسی شدند وبا اشاره به اینکه اخیرا بیش از 160 تن از جداشدگان و ناراضیان سازمان مجاهدین در کمپ تیپف واقع در شمال اردوگاه اشرف در عراق منتظر پذیرش پناهندگی خود در کشورهای غربی می باشند، خواستار رسیدگی جامعه جهانی به این موضوع شدند.

در همین رابطه گزارش دیده بان حقوق بشر که در تاریخ ماه مه سال 2005 انتشار یافت مبنای گفتگو با اکثر شرکت کنندگان بود تا اهمیت رهایی این 160 نفر که بمدت سه سال است در بلاتکلیفی بسر می برند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

در جریان این مذاکرات از شرکت کنندگان در اجلاس درخواست گردید که در اجلاس آینده این شورا که در 27 نوامبر 2006 در ژنو برگزار خواهد شد موضوع پیگیری نقض حقوق بشر توسط سازمان مجاهدین را در دستور کار خود قرار دهند.

فعالیت هیئت شرکت کننده در این اجلاس با بازتاب خبری توسط رادیوهای فارسی زبان از جمله رادیو پیوند، رادیو آوا، رادیو زمانه در سوئد و رادیو فردا انعکاس پیدا کرد.

کانون آوا

20-9-2006

خروج از نسخه موبایل