خیال خام تطهیر با سوء استفاده از شیر و خورشید

در یکم شهریور1372 بود که فرقه تروریستی رجوی نماد شیروخورشید را به پرچم خود ضمیمه کرد. تا پیش از آن اثری از نماد در پرچم آن ها نبود و به همان سه رنگ سبز و سفید و قرمز کفایت کرده بودند. اما چرایی تصمیم یکباره مسعود رجوی به این نماد گذاری بر می گردد به درک او از منفور شدن در بین همه آحاد ملت ایران و حتی اپوزیسیون خارج کشور.

خیانتهای بی محابای رجوی در طی سالهای جنگ، از او و فرقه اش چهره ای منفور و طرد شده ساخت. حتی اپوزیسیون متحد شده با او در جریان تاسیس شورای باصطلاح مقاومت ملی هم به محض اتحاد خائنانه ی رجوی با صدام و رژیم بعث، او را ترک کردند و لذا رجوی با بی نتیجه ماندن آن حجم از خباثت که علیه خاک ایران در دوران جنگ انجام داده بود و تبدیل شدن به یک اپوزیسیون شکست خورده و منزوی، ضمیمه کردن شیروخورشید به پرچمش را راهی برای تطهیر خود و متصل ماندن به اپوزیسیون خارج کشور یافت.

رجوی که بیش از 2 سوم اعضایش را در عملیات احمقانه فروغ از دست داده بود ناگزیر به جذب نیرو برای انتقال به عراق و جایگزینی در ارتش آزادیبخشش شد و گمان می کرد با این شیوه می تواند لااقل در فرزندان نسل بعد از انقلاب ایران هوادار پیدا کند. اما این چاره اندیشی هم برایش کارساز نشد و به همین دلیل پس از مدتی درجا زدن مجبور به جنایت آدم ربایی و فریب جوانان و نوجوانان داخل ایران و بویژه اقشار کم بضاعت شد.
رجوی با سوء استفاده از اقشار کم درآمد جامعه ایران و با وعده ی کاریابی در اروپا و آمریکا بسیاری از افراد کم سن و سال را فریب داد و آنها را به جای اروپا و آمریکا به عراق انتقال داد.

خروج از نسخه موبایل