استمداد یک پدر برای دیدار و ارتباط تلفنی با فرزندش

آقای حسن حیدریان ابهری ساکن استان البرز شهر کرج با تهیه و انتشار این پیام تصویری به همراه همسرش در منزل شخصی اش بار دیگر از مقامات کشور آلبانی و سرکرده کنونی فرقۀ رجوی درخواست نمود که بتواند با پسرش داود حیدریان دیدار و یا مکالمه تلفنی داشته باشد.

وی با کهولت سن و بیماری چشم که ناشی از گریه و زاری درغم هجران فرزند بوده، از فرزند خود نیز تقاضا نموده که به آغوش خانواده برگردد و به این جدایی و دوری دراز مدت پایان بدهد .

خروج از نسخه موبایل