برادر جان، ۳۲ سال در جست و جوی تو بودن چرا برای من عواقبی نداشته است

خواهر دل شکسته یکی از اسیران فرقه رجوی گفت: ۳۲ سال می شود که در جست و جوی برادر خود هستم و مطمئنم نوشته منتسب به فریدون در سایت های فرقه از طرف او نیست.

فریده پرورش در گفت و گو با خبرنگار فراق با اشاره به جزئیات این نوشته اجباری اظهار داشت:

فریده پرورش

سایت های سراسر دروغ فرقه به نقل از برادرم نوشتند، وی در آلبانی از امکانات تماس با خانواده‌ام برخوردار بوده و اگر ارتباطی نمی گیرد به خاطر رعایت مصالح خانواده است چرا که می‌داند هر تماس با خانواده چه عواقبی برای آن‌ها دارد، که این نوشته از طرف برادرم نیست، چرا که فریدون پرورش به اذعان اغلب جدا شده ها چندین بار فرار کرده و دستگیر شده است.

وی ادامه داد: فریدون چندین بار اقدام به فرار کرد و پس از آخرین بار نیز که موفق نشده، مورد شکنجه های بسیار سخت توسط سران فرقه گرفته است و آنها با این نوشته های اجباری می خواهند او را سرکوب کنند.
خواهر فریدون پرورش همچنین گفت: فریدون پارسال چندین بار با ما تماس گرفت و با بچه های خود نیز صحبت کرد.
این خواهر رنج دیده در پایان گفت: سال ها در حسرت دیدار با برادر اسیر خود در فرقه رجوی خون گریه می کنم و من احتمال می دهم که برادرم اعلام جدایی کرده و سران فرقه به همین جهت از او اعتراف اجباری گرفتند.

خروج از نسخه موبایل