اسماعیل جان به دنبال دیدن تو بودم

اسماعیل جان از جانب خودم و خانواده برایت سلامتی و بازگشت به کانون گرم خانواده را آرزومندم و از خدای بزرگ میخواهم در این مسیر تصمیم گیری کمکت کند.
ما همه خوب و سلامتیم و در آرامش کامل در کنار هم زندگی میکنیم و دل نگرانی ما چیزی نیست الا دوری و بیخبری از حضورت در یک کشورغریب و سازمان کنترل شده .
اسماعیل جان من درگردهمایی سراسری انجمن نجات برایت پیام تصویری گذاشتم ودرخواست ملاقات با شما از نخست وزیرآلبانی دادم که انشاالله موافقت شود .

ملاقات باهم امری بدیهی وحق مشروع ما هست که در منشورملل متحد ثبت شده است و بلحاظ انسانی وعرف وشرع هم پسندیده است که ارتباط مان برقرارشود.
اسماعیل جان بنظر شما من بعنوان داداش از حقی برخوردارنیستم که بتوانم مابعد سالیان اسارت ودوری شما را ببینم و درآغوش بگیرم !؟
آیا حق شما این نیست که بخواهید وبتوانید با اعضای خانواده خودت تماس صوتی وتصویری وچه بسا دیدار حضوری داشته باشید!؟
اسماعیل جان بنا به منشور ملل متحد و مهمتر از آن شرعا و عرفا و اخلاقا و انسانا حق من و شما این است که بتوانیم با هم درارتباط باشیم. برغم اینکه من وشما بخواهیم هرمرام ومسلکی داشته باشیم.
اسماعیل جان منتهای مراتب این است که سازمان شما بدنبال منافع خودش هست و با افکار بسته و کنترل شده که دارد نمیخواهد تن به خواسته من و شما بدهد و طبعا برای صحه گذاشتن به افکار خودش، به طرف مقابل خودش مارک میزند واهانت می بندد. مثلا میگوید ما تروریست هستیم ویا شما بریده هستید ومیخواهید پی زندگی عادی خود بروید و…
اسماعیل جان من سیاسی نیستم و بحث سیاسی هم با شما ندارم ولی همین قدرمی فهمم که وجود سازمان در5 دهه گذشته برای ملت ایران نه تنها هیچ خیری نداشته بلکه همه اش شر بوده ولابد می دانید که شمارکثیری را بیگناه به قتل رسانده است و شمایان را بیخودی به اسارت کشانده است وهمین الان بدنبال تحریم علیه مردم ایران هست وحتی تمایل دارد جنگ بشود تا مفتکی سرکار بیاید…. که البته زهی خیال باطل
راستی اجتماع 15 شهریورماه شما درآلبانی را دیدم. حقیقت انگیزه ام این بود شاید که بتوانم درآن مراسم چهره زیبای برادر اسیرم را ببینم که متاسفانه مقدور نشد وبیشتر دلسرد شدم.
ولی حرفهایی که درآنجا زده شد اصلا با واقعیت جامعه ایران سازگاری نداشت وآدم احساس میکرد از درون غار حرفها زده میشود که البته حاصل سالیان انزوا ودوری ازملت ومردم وجامعه ایران میباشد.
اسماعیل جان درکل جهان وبه تبع آن درایران خیلی چیزها تغییر پیدا کرده است. مثلا عنصرخشونت دیگر جایی درایران ندارد که تازه سازمان به زعم خودش میخواهد بیاید سرکار و همه را ازسرتیغ و تبر و داس خودش بگذراند و….

الان مردمان جهان خاصه مردمان ایران به دنبال صلح و آرامش وخوشبختی هستند وهمچنین یک معیشت خوب که بتوانند سالم زندگی کنند که متاسفانه سازمان شما تغییرپذیر نیست ولذا ازجامعه عقب هست و نمیتواند سر سازگاری داشته باشد و به دهه شصت و حتی قبل آن تعلق دارد.
اسماعیل جان کوتاه کنم اصل حرف یکی بیشتر نیست و آن رهایی برادر عزیزم و بازگشتش به وطن و کانون خانواده است که بشدت در انتظار شما هستیم قربانت ..

ازقضا دیشب درمعیت خانواده ذکر خیر شما بود وحساب وکتاب کردیم دیدیم شکرخدا بلحاظ مالی مشکلی ندارید ودستکم یک میلیارد تومان ارث به شما رسیده است و درحساب بانکی برای شما محفوظ است.
مهمترازحمایت مالی، مهرومحبت صمیمانه اعضای خانواده بدرقه ورودتان به خانه و کاشانه شما خواهد بود.
به امید خدا در انتظار تصمیم گیری شما هستیم برای بازگشت به وطن وآغوش پرمهرخانواده
مرتضی – داداش چشم براهت
شماره تماس 09111364116

خروج از نسخه موبایل