پیام تسلیت انجمن نجات به خانواده محمود یونسی

با کمال تاسف و تالم، اطلاع یافتیم که محمد قاسم یونسی پدر محمود یونسی از گرفتاران در فرقه رجوی در مرداد ماه 1399 دارفانی را وداع گفته و خانواده ی محترمش را غرق در اندوه و ماتم نموده است.

قطعا تحمل سالیان فراق فرزند دلبندش در این درگذشت موثر بوده است. او تا آخرین لحظه حیاتش چشم انتظار فرزندش بود اما متاسفانه هنوز محمود یونسی با خانواده اش تماس نگرفته تا درگذشت پدرش را تسلیت بگوید. خاتواده محمود یونسی اظهار امیداواری کردند که شاید محمود مطلع شود و با خانواده اش تماس بگیرد .

انجمن نجات خراسان رضوی مراتب همدردی خود را با خانواده ی محترم یونسی که همیشه دلسوزانه پیگیر رهایی برادرشان از اسارت جسمی و ذهنی فرقه رجوی بودند اعلام نموده و امیدوار است که با صبر وشکیبایی دوران سخت این مصیبت وارده را سپری نموده وبرای روح پدرشان علو درجات را آرزو می نماید.

خروج از نسخه موبایل