در 56 امین سالگرد سازمان باید همه بدانند که مسعود رجوی، همکار ساواک شاه بود

همیشه در عمق چشمان مسعود رجوی که می نگریستم، یک خائن را می دیدم، عدم صداقت همیشه از چشمان گردانش به هر سو، موج می زد و هویدا بود. بعد ها فهمیدم که در سال 1350 ، به هم سازمانی های خود هم رحم نکرد و کمتر از 24 ساعت پس از دستگیری اش، به همکاری کامل بی چون و چرا با ساواک پرداخت!
در تاریخ 55 ساله ی سازمان مجاهدین، یک نفر، خائن ترین است ! یک نفر بانی و سرچشمه ی همه ی این خیانت هائی است که در ادامه مریم رجوی هم به آن دست یازید.

در سالگرد سازمان اگر به سرچشمه و نقطه ی شروع خیانت ها در سازمان نپردازیم، ما هم در خیانت های این سازمان شریک خواهیم بود. امروز احمد حنیف نژاد، باید جدای از منافع اقتصادی و … خود ، اقرار کند که عامل دستگیری برادرش ، مرحوم محمد آقا، چه کسی بوده است؟

براستی باید همه بدانند که اگر امروز سازمان مجاهدین منفور عام و خاص است، مسئولش کیست؟

از یک نقطه خیانت ها شروع شد، وگرنه هرگز در سازمان مجاهدین تا سال 1350 ، خائنی حضور نداشت، جز مسعود رجوی !

در صفحات تاریخ اگر دوری بزنیم، به روشنی همکاری مسعود رجوی با ساواک مشهود و متقن است، مسعود رجوی بدون ذره ای یا لحظه ای شکنجه ، همه ی اطلاعات خود را با ساواک مبادله کرد و جان ناچیزش را در مقابل حفظ کرد.

مسئول گروه اطلاعات ساواک در اوین ، بنام رضا عطارپور عامل اصلی مذاکره کننده با مسعود رجوی بود! به روایت شاهدین حاضر، از جمله پرویز معتمد مسئول تیم های عملیاتی دستگیر کننده ی ساواک در اوین ، بعد از کروکی داده شده به ساواک در مورد محل خانه ی امن مرحوم محمد حنیف نژاد، خانه توسط تیم ها شناسائی نشد، بعد از مکالمات تلفنی بین معتمد و عطارپور ، مسعود رجوی داوطلبانه و تحت الحفظ شخصا به منطقه آورده شده و با اشاره دست مسعود رجوی ، درب آبی محل سکونت محمد آقا ، شناسائی شده و پس از استقرار تیم های حفاظتی ، در یک صبحگاه با مراجعه ی ” معتمد ” ، محمد آقا شخصا درب را باز کرده و باتفاق سایر نفراتی که در خانه در حال استراحت بودند، بدون هیچ درگیری همه دستگیر و به اوین منتقل گشتند!

حاضران در زندان، می گویند صدای فریاد محمد آقا را یکبار با صدای بلند از اتاق بازجو شنیدند که فرید زد: این آشغال را از این محل بیرون ببرید! مرا اعدام کنید اما با این زالو( نقل به مضمون …)در یک جا نگه ندارید، آن آشغال هم کسی نبود جز مسعود رجوی !

یکبار هم که قرار شده جمع مرکزیت سازمان را ساواک در یک اتاق بصورت جمعی استنطاق کند، محمد آقا، هرگز حاضر به حضور در این جمع بدلیل حضور مسعود رجوی نشده بود !!!این ها همه اوراقی از دفتر تاریخ معاصر ماست.
اگر امروز می بینیم در سازمان مجاهدین ، هیچ چیز سر جای خودش نیست، یک عامل بیشتر نداشته و ندارد آن حضور گذشته ی یک رهبر خائن به مردم ایران ، بنام مسعود رجوی بوده است و بس! اگر امروز می بینیم که دسته دسته اعضای سازمان ، در نقطه ی مقابل این فرقه ی خطرناک ، صف کشیدند و حاضرند در این رویاروئی جان خود را نیز بدهند، بدلیل خیانت های سالیان متمادی مسعود رجوی است.

امروز در سالگرد این سازمان مخرب و ضدخلقی ، همگان می دانند و باید هم تاکید کرد که عامل اصلی انحراف سازمان ، بزدلی های مسعود رجوی بوده است، او از همه چیز و همه کس در اطراف خود می ترسید…

خود مسعود رجوی هم ، بارها در خفا گفته بود که :
” من می دانم و مطمئن هستم که مرا یکروز یک نفر از محافظانم خواهد کشت …”

اگر مریم رجوی ذره ای صداقت داشت، باید در سالگرد این فرقه سه نکته را اعلام می کرد:

یکی اینکه 2000 نفر سالخورده و فریب خورده ، ته ماندگان هزاران نفری هستند که یک روزی با این فرقه بودند و در سرفصل های گوناگون ، ایدئولوژی فرقه ای ما را قبول نکردند و فرقه را ترک کردند! گرچه همه می دانیم که جداشدن هر عضو یک عملیات پیچیده بود که اگر به اختیار رهبران این فرقه بود تمایل داشتند آنها را کشته و به قتل برسانند ، نه اینکه از دست بدهند!

دوم نیز، باید اعلام می کرد که رهبر سابق فرقه ، مسعود رجوی (که عامل بسیاری از جنایات بود) مرده یا گم و گور شده و امروز سازمان در 56 امین سال جنایات خود ، پوسته شکنی کرده و با شکل جدید و ایدئولوژی متفاوت می خواهد بقیه را فریفته و در قرارگاهها بپوساند! چرا که دیگر این روش های فرقه ای قدیمی شده و اعضاء هر روز به این نتیجه می رسند که فرار را بر قرار ترجیح بدهند!

سوم هم اینکه ، من (مریم رجوی )، دوباره با مهدی ابریشمچی (شوهر اولش)، ازدواج می کنم ، البته بصورت ایدئولوژیک !!!( و نه عادی ) و یک دکان سه نبش دیگر را براه می انداخت ! (گرچه به احتمال زیاد الان این امر بصورت پشت پرده اتفاق افتاده است)!

در سازمان اگر ما می دیدیم که هرگز به هیچ عضوی اعتماد نمی شد و مسعود رجوی معتقد بود که مجاهد قابل اعتماد مجاهد مرده است! به این دلیل بود که خودش چون مورد اعتماد، مرحوم محمد آقا نبود، خودش چون خائن بود، هرگزبه کسی اعتماد نداشت ، ضرب المثل کافر همه را به کیش خود پندارد، در مورد مسعود رجوی مصداق داشته و دارد . . .
فرید

خروج از نسخه موبایل