قربان مهدی زاده، برادر زمان مهدی زاده: مادرمان همیشه به یاد تو بود

من قربان مهدی زاده برادر زمان مهدی زاده هستم. امیدوارم این پیامی را که من می فرستم به زودی به دستش برسد و ما را از این نگرانی رها کند و در آینده نزدیک صدایش را شنیده یا خودش را ببینیم.

آرزوی من این است که وی صدای مرا بشنود و احساسات مرا دیده و بداند که در چه شرایطی زندگی می کنیم. شکر خدا زندگی خوبی بدون مشکل داریم. نمی دانم بگویم یا نه ولی مادرمان به رحمت خدا رفت و همیشه به یاد تو بود. شکر خدا هنوز پدرمان سرحال هست و منتظر دیدار با تو. آرزویم این است که به احساسات ما پاسخ دهی و بیایی تا در خدمتت باشیم.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل