یوسف گم گشته باز آید به کنعان

پیام معصومه رضایی، مادر چشم انتظار سعید فرج اله حسینی

سلام پسرم. خدا را شکر می کنم که صدا و تصویرت را دیدیم. متاسفانه پدرت پس از سال ها چشم انتظاری از این دنیا رفت، اما به خدا قسم با چشمان باز تو را صدا می کرد. از زمانی که تصویر تو را دیدم جانی دوباره پیدا کردم. پسر من دروغ گو نیست. تو را به اجبار سربازی نبردند. یادت هست که تو خودت آمدی و گفتی می خواهم سربازی بروم؛ با وجود اینکه بیماری داشتی و می توانستی معافیت بگیری. می دانم یوسف گم گشته باز آید به کنعان ولی پسرم نگذار دیر شود…

برای دانلود فیلم اینجا را کلیک کنید.

سعید حسینی در ۲۷ تیر ماه ۶۶ در منطقه سومار گرفتار فرقه رجوی شد و تا کنون در اسارت آنها می باشد.
مادر رنج دیده وی ۲۴ سال می شود که چشم انتظار دیدار است.

خروج از نسخه موبایل