نامه سناتور ژوزی دوبیه به کریم حقی

راه رسیدن به دمکراسی در ایران از طریق مجاهدین خلق ممکن نیست
نامه سناتور ژوزی دوبیه به کریم حقی
ایران آینده، ششم نوامبر 2006
آقای حقی عزیز
از مکاتبه با شما بسیار خوشوقتم.
حتما در جریان هستید که وزیر امور خارجه بلژیک به شدت دیدار مریم رجوی از سنای بلژیک را محکوم کردند.
تجارب شخصی ام در مورد مجاهدین با نظرات شما یکسان است.
من تلاش می کنم همکاران خودم را راجع به ماهیت واقعی مجاهدین توجیه بکنم.
من نامه سرگشاده شما را در اختیار سایر همکارانم قرار خواهم داد.
از نظر من راه رسیدن به دمکراسی در کشور شما از طریق مجاهدین نیست.
با احترام
ژوزی دوبیه نماینده مجلس سنا

خروج از نسخه موبایل