30 سال است که سازمان مجاهدین به این خانواده اجازه ارتباط با فرزندشان را نداده است

نامه آقای درویش تبار به نماینده سازمان جهانی بهداشت در آلبانی

آقای علیرضا درویش تبار در این نامه خطاب به نماینده سازمان جهانی بهداشت در آلبانی نسبت به وضعیت فعلی برادر اسیرش علی اصغر درویش تبار ابراز نگرانی کرده . وی دراین نامه اشاره کرده که بیش از 30 سال است که سازمان اجازه ارتباط به این خانواده با فرزندشان را نداده است .

 

خروج از نسخه موبایل