نامه ای برای برادر اسیرم رضا بلالی

رضا جان آیا در مقری که زندگی می کنی آزادی؟

سلام !
رضا جان حال شما چطور است؟ فقط می خواهم در جریان باشی که تا به حال چندین نامه برای شما ارسال کرده ام و از شما هیچ جوابی به دست من نرسید.

با شیوع بیماری کرونا در کشور آلبانی من نگران شما شدم. نمی دانم در چه وضعیتی بسر می بری؟! من نگرانت هستم ….

سئوالی از شما داشتم چرا با من تماس نمی گیری؟ الان که در عصر ارتباطات بسر می بریم . شما اجازه تماس دارید؟ شما در کشور آلبانی و در مقری که زندگی می کنی آزاد هستی؟ واقعا اگر آزاد هستی چرا خبری از شما نیست؟ رضا چرا خودت را به این روز انداختی؟ این همه سال خودت را زندانی کردی و از زندگی کردن مثل یک انسان آزاد خودت را محروم کردی. آیا جوابی برای خودت داری که این همه ظلم به خودت کردی …

نزدیک به چهل سال تو را فریب دادند. دلم به حالت می سوزد که هیچی از زندگی نفهمیدی. من شماره تماسی از شما ندارم که با شما تماس بگیرم فقط می خواهم به شما بگویم خودت را نجات بده هنوز دیر نشده. آزاد زندگی کن و آقا بالاسر نداشته باش.

همه اهل فامیل سراغ شما را می گیرند تنها جوابی که به آنها می دهم به آنها می گویم حالش خوب است .
امیدوارم تصمیم درستی برای خودت بگیری و خودت را نجات دهی .

برادرت مرتضی بلالی

خروج از نسخه موبایل