وارونه گویی در سخنرانی مریم رجوی

سلام و وقت بخیر و با آرزوی تندرستی و سلامتی برای خوانندگان محترم.

در هفته ای که گذشت مریم رجوی سرکرده فرقه تروریستی رجوی طی یک سخنرانی که برای مخاطبین خود در دنیای مجازی داشت خواهان احقاق حقوق بشر در ایران و لغو حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی ایران گردید.

راستش را بخواهید هر چقدر که فکر میکنم نمیدانم که این حرفها را با چه رویی مریم رجوی بیان میکند. واقعا عقلم به جایی قد نمیدهد الا اینکه این یک ترفند و حقه کثیف است تا توجهات را از روی سازمان ضد انسانی خودش برداشته و با وارونه نشان دادن وقایع و دادن آدرس غلط طرف حساب ها را اغفال و گمراه نماید.

وقتی مریم رجوی از لغو حکم اعدام حرف میزند شک میکنم که آیا وی بلحاظ سلامت عقل در وضعیت درستی قرار دارد یا خودش را به نفهمی میزند.

مریم رجوی در نسخه پیچیدن برای دیگران ید طولایی دارد، پیشنهاد لغو اعدام را دارد منتهی  برای دیگران و نه برای خود و فرقه بزهکارش. مسعود رجوی سرتروریست بزرگ، بارها و بارها در سخنرانی های تند و تیز خودش تمام جدا شدگان از فرقه رجوی را بی محاکمه، به اعدام و ترور محکوم کرده است. در سخنرانی هایش بارها اعلام کرد که ” اگر روزی یک مجاهد بماند و یک اسلحه و یک فشنگ و درمقابل دو نفر باشند که یکی پاسدار و دیگری جدا شده از فرقه رجوی، آن یک گلوله را به فرد جدا شده بزنید. ”

آیا واضح تر و شیوا تر از این می شد گفت که تروریست چه کسی است؟ آیا برای کسی نامفهوم است که ایشان حکم اعدام صادر کرده اند و نه رحمت؟ آن هم حکمی که در هیچ دادگاهی توسط هیچ قاضی و هیچ هیات منصفه ای و با حضور هیچ وکیل مدافعی صادر نشده است. صرفا چون جدا شده ها دنبال زندگی خود رفته و به خواسته های رجوی تن نداده اند باید کشته شوند. این احکام اعدام که از چند سال قبل صادر شده در هیچ سخنرانی رسمی و غیر رسمی از طرف هیچ مقام مسئولی در فرقه رجوی لغو نشده است. مریم رجوی هرگز در هیچ کدام از سخنرانی های خود هیچ اشاره ای به این احکام صادر شده از طرف همسر خود ننموده و در هیچ جایی و مکانی از لغو آن احکام حرفی به میان نیاورده است. آنوقت با چه رویی دَم از لغو حکم اعدام میزند؟

یعنی اگر دقیق تر بخواهم عرض کنم حداقل حدود هزار و پانصد تا دو هزار نفر که در همین سال های اخیر از سازمان جدا شده اند با حکم همسر ایشان زیر اعدام و در حقیقت زیر ترور قرار دارند.

در قدم بعد مریم رجوی مستمرا حقوق بشر را به همه یادآوری می نماید، در حالیکه حقوق بشر فقط برای داخل مرزهای ایران نیست، بلکه حقوق بشر مرز جغرافیایی نمی شناسد. همه دولت ها و ملت ها و گروه ها و سازمان ها ملزم به رعایت آن هستند. حقوق بشر جاده یک طرفه ای نیست که فکر کنیم طرف مقابل باید رعایت نماید ولی خودمان به روی مبارکمان نیاوریم.

فرقه رجوی در نقض حقوق بشر ید طولایی دارد و هر کس دَم از حقوق بشر بزند و مدعی باشد، رجوی و اعوان و انصارش مطلقا نباید در این باره سخنی بگویند. چون واقعا لوث کردن حقوق بشر و به سُخره گرفتن روشن ترین مبانی انسانی است.

مریم رجوی ظاهرا یا فراموش کار است یا اینکه خود را به نفهمی میزند زیرا صدها خانواده در ایران هستند که خواهان دیدار با فرزندانشان می باشند. این افراد در اسارتگاه  فرقه رجوی به گروگان گرفته شده اند. این افراد اجازه هیچ تماسی با خانواده های خود در ایران را ندارند، نه تماس، نه دیدار و نه هیچ ارتباطی دیگر! همه این ها بخاطر ممنوعیت ها و ممانعت هایی است که رجوی ایجاد کرده است. آنوقت مریم رجوی با وقاحت غیر قابل تصوری از حقوق بشر صحبت کرده و کلاس میگذارد.

البته این نه اولین بار بود و نه آخرین بار خواهد بود که مریم رجوی و سایر عناصر فرقه تبهکار رجوی سخن از حقوق بشر میزنند. هدف اصلی رد گم کردن و دادن آدرس اشتباه است تا ذره بین ها روی اَعمال فرقه تروریستی رجوی معطوف نشود.

بخشعلی علیزاده

خروج از نسخه موبایل