نامه غلامرضا جعفری به نماینده بهداشت جهانی در آلبانی

آقای غلامرضا جعفری برادر علیرضا جعفری می باشد که بیش از 30 سال است گروگان فرقه رجوی می باشد . آقای جعفری که مادرشان (مرحوم سکینه محمدی) چندی پیش ازغم دوری فرزندش دق مرگ شد، دراین نامه با توجه به مرگ و میرهای اخیر در تشکیلات فرقه بر اثر بیماری کرونا، از نماینده بهداشت جهانی خواستار رسیدگی به وضعیت سلامتی برادرش شده است .

نامه آقای غلامرضا جعفری به نماینده بهداشت جهانی در آلبانی
خروج از نسخه موبایل