نامه مصطفی عباسی به نماینده سازمان جهانی بهداشت در آلبانی

آقای مصطفی عباسی پدر مظفر عباسی اسیر در فرقه رجوی می باشد . مظفر عباسی با به جا گذاشتن دختر کوچکش فریب ترفندهای فرقه را خورده و به این گروه پیوسته است .

خانواده وی بیش از 20 سال است که از فرزندشان بی اطلاع هستند ودراین نامه از نماینده سازمان جهانی بهداشت درخواست کمک کرده اند .

نامه آقای مصطفی عباسی به نماینده جهانی بهداشت در آلبانی
خروج از نسخه موبایل