این چه انقلابی است که با یک ملاقات می ریزد ؟

اسیران فرقه رجوی در آلبانی – این بار احمد عبدی

در برنامه افشاگر فرقه رجوی که اکنون به صورت سریالی نفرات را به صحنه می آورند این بار نوبت به احمد عبدی رسید تا به دستور سران فرقه در مقابل مواضع خانواده ، عملکرد فرقه را موجه و تطهیر کند .

اما واقعیت این سریال تهمت زدن به خانواده چیست که اکنون دستگاه تبلیغاتی رجوی به آن دامن می زند ؟

در مورد احمد عبدی ، من او را از نزدیک می شناسم . او در قرارگاه 15 ( انزلی ) در قسمت آشپزخانه فعالیت می کرد. احمد جزء لایه ی  “ام جدید” بود. ما در نشست های مختلف از لایه ای گرفته که با مسئول اول برگزار می شد تا نشست هایی که در مقر تشکیل می شد با هم بودیم ، احمد عبدی شخص فهمیده ای بود. بدور از تعصبات باید بگویم او مرعوب فضا سازی و جو سازی و تحت تاثیر القائات مسئولین قرار گرفته به همین دلیل مواضع وی در قبال خانواده سناریویی بود که تشکیلات به خوردش می داد و الا او هم مانند بقیه که تحت تاثیر تشکیلات قرار داشتند با جایگاه خانواده بیگانه نبود .

باید عبدی از خودش بپرسد در اروپا و کشور آلبانی ملاقات خانواده چه تهدیدی برای فرقه ایجاد می کند؟ در اشرف یک و لیبرتی در عراق بهانه مسئولین تهدیدات امنیتی و نظامی بود اما درآلبانی با بیش از دو هزار کیلومتر فاصله دیگر چه مشکلی وجود دارد ؟ لازم به یادآوری است اینها بهانه سازمان است. بالاتر از تهدیدات امنیتی یا نظامی عواطف اعضایی است که در ملاقات با خانواده زنده خواهد شد. بالاتر از هر تهدید دیگر دروغهایی است که سالیان سال فرقه رجوی تحویل اعضایش داده است. اگر ملاقاتی صورت گیرد ذهن و ضمیر اسرای در بند رجوی آگاه می شود و درخواهند یافت که تمام این سالیان رجوی سرشان را شیره مالیده است و غیر از تشکیلات دنیای دیگری هم وجود دارد.
چون در اشرف شاهد بودیم که وقتی اعضا با خانواده ملاقات کردند چشم شان به دنیای دیگری باز شد و بعد از مدتی از مناسبات خارج شدند و این مسئله باعث ایجاد ترس در تشکیلات گردیده و رجوی از این مسئله می ترسد .
مسئولین تجربه اشرف 1 را دارند به همین دلیل حاضر نیستند بین خانواده با عزیزانشان دیداری صورت گیرد. فرقه رجوی حتی برای خانوده هایی که در خارج زندگی می کنند حاضر نیست ملاقاتی صورت پذیرد چه رسد به آنهائی که از ایران بخواهند به آلبانی بروند . دیدگاه فرقه بر این است همه خانواده ها اطلاعاتی هستند از پدران و مادران پیر گرفته تا بقیه ، همه را دشمن می بیند اگر همه خانواده ها اطلاعاتی هستند پس باید نتیجه گرفت ول معطلید این نظام در بین مردم جایگاه دارد وقتی خانواده ها اطلاعاتی باشند چه رسد به سایر اقشار و اقوام ، بنابراین از اساس مقابله شما نامشروع است زیرا در مقابل مردم واقع شده اید. احمد عبدی این تناقض را چه جوری حل می کند مگر می شود مادر پیرت اطلاعاتی باشد !!
شما که دم از انقلاب طلاق مریم قجر می زنید این انقلاب قرار بود شما را آببندی کند مگر رجوی نمی گفت انقلاب اکسیر مجاهدین است توان اتم را دارد اگر بشکافد کون و مکان را در هم می ریزد.

این چه انقلابی است که با یک ملاقات می ریزد ؟ پس همه اینها پوشال بوده و اصالت ندارد و امتحانش را در خاک عراق پس داد . واقعیت این است رجوی در استراتژی شکست خورده و اکنون سعی دارد با تاکتیک نزدیکی به غرب خودش را زنده نگهدارد و به همین خاطر هر سال رجوی مفلوک مدعی سرنگونی شده تا اعضای نگون بختش را در مناسبات نگهدارد .
گلی

خروج از نسخه موبایل