دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با آقای حنظل زاده دردفتر انجمن ماهشهر

مورخه 20/8/99 آقای حنظل زاده در دفترشعبه انجمن نجات خوزستان درماهشهر با اعضای انجمن نجات دیدار کرد. آقای حنظل زاده جویای وضعیت برادرش مهدی است.

دراین دیدار اعضای انجمن نجات ضمن خوش آمد گویی به آقای حنظل زاده ابتدا وی را بطور کلی درجریان وضعیت اعضای مستقر درکمپ مانز قراردادند.
متاسفانه اکثر اعضای مستقر درکمپ مانز پیر و سالخورده و انواع بیماریهای زمینه ایی دارند وتجمع آنها دریک محدوده کوچک جان آنها را به خطر انداخته اما سرکردگان فرقه علاوه براینکه مانع از تردد اعضا به بیرون ازکمپ می شود از ورود مامورین بهداشت جهانی مستقردرآلبانی نیز به کمپ برای بررسی وضعیت کرونایی اعضا ممانعت می کنند.

متاسفانه تاکنون چندین مورد فوتی دربین اعضا بوده که به طورحتم براثر کرونا بوده ولی سران فرقه به عمد علل مرگ آنها را فقط ییماری طولانی مدت عنوان می کنند. به هرحال ما به عنوان انجمن نجات همواره تلاش کردیم تا به هرطریق ازوضعیت اعضای درون کمپ خبری کسب کرده ودراختیارخانواده های آنها قراردهیم.

آقای حنظل زاده ضمن تشکر اززحمات انجمن نجات گفت واقعا مسئولین مجاهدین خلق از انسانیت تهی هستند.

بجای اینکه به فکر سلامتی نفراتی که اسیرخودشان کردند باشند، فقط به فکر اهداف پلید خودشان هستند واقعا ما الان نگران وضعیت برادرمان هستیم . اینها واقعا چجورآدم هایی هستند که نگرانی خانواده های افرادی که سالهاست انها را با فریبکاری نزد خود بردند را درک نمی کنند . البته هیچوقت رهبران مجاهدین چنین درکی نداشتند. من یادم هست وقتی به همراه دیگر خانواده ها برای پیگیری وضعیت عزیزانمان ویا ملاقاتی کوتاه با آنها به عراق وپشت کمپ اشرف می رفتیم همین مسئولین مجاهدین بی شرمانه به ما توهین می کردند وبا کمال پررویی طلبکار ما می شدند که چرا جلوی کمپ جمع شدیم. دریغ ازاینکه آنها حتی خبری از عزیزانمان به ما بدهند .

آقای رستم آلبوغبیش ازاعضای انجمن نجات در پاسخ به آقا حنظل زاده گفت موقعی که خانواده ها جلوی کمپ اشرف وحتی بعد لیبرتی هم جمع می شدند ما در کمپ بودیم .

مسئولین اصلا به ما چیزی نمی گفتند فقط درمواقعی که متوجه می شدند برخی ازاعضا از موضوع آمدن خانواده ها خبردارشدند نشست توجیهی برای ما می گذاشتند وعنوان می کردند که رژیم مزدورانش را فرستاده تا اعضا را دستگیر وبه ایران ببرد !

یا درمقابل بلندگوهای خانواده ها درمقرها بلندگو گذاشته وترانه های مسخره خودشان پخش می کردند تا صدای خانواده ها به ما نرسد.
درادامه مسئول انجمن نجات خوزستان درپاسخ به صحبت های آقای حنظل زاده گفت چنین رفتارهایی نشان می دهد که باند رجوی فقط یک فرقه است وبا مناسبات فرقه ایی اعضا را اداره می کند.

سال 82 رجوی با این تصور که می تواند با دادن اجازه ملاقات به خانواده ها نیروهای زیادی را دربین آنها جذب فرقه کند اما وقتی دید که برعکس تعدادی ازاعضا با وصل ارتباط عاطفی از فرقه جدا شدند. در ادامه راه ملاقات ها را بست وگرنه پرونده فرقه درهمان عراق بسته می شد .

الان هم از زمانی که به آلبانی منتقل شدند خوشبختانه تعداد زیادی جدا شدند که اگر موضوع کرونا نبود روند جدایی ها ادامه داشت ولی انشاالله موضوع کرونا هم به پایان می رسد ودوباره موج جدایی وآزادی اعضا ازفرقه شروع خواهد شد .

خروج از نسخه موبایل