خواهش می کنم کاری کنید مادرم بعد از 45 سال فرزندش را ببیند.

پیام برادر لفته (جاسم) شهیدی به آقای اولسی یازچی

آقای اولسی من متوجه شدم که شما کارهای حقوق بشری انجام می دهید در رابطه با اعضاء مجاهدین.

ما از سال 64 هیچ خبری از برادرم نداریم . در این سالها تلاش زیادی کردیم برای دیدار اما نتیجه ای نداشت. حتی هنگامی که به پشت سیاج های اشرف رفتیم ما را مورد آزار قرار دادند.

خواهش می کنم کاری کنید مادرم بعد از 45 سال فرزندش را ببیند.

برای دانلود فیلم اینجا را کلیک کنید.

 

خروج از نسخه موبایل