سخنرانی مسعود جابانی به دعوت دانشجویان دانشگاه خرونینگن هلند

آقای مسعود جابانی به دعوت دانشجویان دانشگاه خرونینگن هلند در مورد روانشناسی خشونت و ترور در 11.12.2006 سخنرانی خواهد داشت. علاوه بر وی یکی از استادن برجسته رشته روانشناسی اجتماعی دانشگاه نیز سخنرانی خواهد داشت.

کانون رهایی، هلند، یازدهم دسامبر 2006

خروج از نسخه موبایل