ابراز نگرانی خانواده های گلستانی نسبت به وضعیت سلامت عزیزانشان در کمپ مجاهدین

نامه خانواده های گلستانی به سازمان بهداشت جهانی

خانواده های اعضای گرفتار در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی از استان گلستان در شمال ایران طی نامه ای به سازمان بهداشت جهانی نسبت به وضعیت فرزندان خود در شرایط همه گیری ویروس کرونا ابراز نگرانی کردند.

متن نامه به شرح زیر است:

حضور محترم مسئولین سازمان بهداشت جهانی
ما خانواده های ساکن استان گلستان در شمال ایران هستیم که فرزندانمان بیش از 35 سال در سازمان مجاهدین خلق گرفتار می باشند و متاسفانه اکنون که تمام کشورهای دنیا گرفتار بیماری ناشناخته و بسیار خطرناک کووید – 19 هستند و خطر رخنه این بیماری بطور چشمگیری در تمامی اقصی نقاط جهان مشهود میباشد.

از طرفی این بیماری در کشور آلبانی (محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در حال حاضر) نیز مشاهده شده است که بسیاری از مردم آن کشور را به کام مرگ فرستاد و هم اکنون با توجه به شیوع دوباره این بیماری که بازهم سراسر جهان را فرا گرفته، سران سازمان مجاهدین خلق با توجه به مشاهداتی مبنی بر فوت افراد با این نوع بیماری، از اعلام آن بشدت دوری می نمایند و حتی بصورت مخفیانه عناصری را که با این نوع بیماری می میرند دفن می کنند تا کسی از این موضوع اطلاع نداشته باشد.

حال ما خانواده های ساکن استان گلستان از آن مقامات مسئول و همچنین دولتمردان کشور آلبانی و تمامی ارگانهای ذی ربط عاجزانه تقاضا داریم تا نسبت به بررسی موضوع مهم کرونا ویروس در داخل محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در آلبانی بطور جد اقدام نمایند تا از یک نسل کشی توسط سران سازمان مجاهدین خلق جلوگیری شود و فرزندانمان که متاسفانه هیچ اطلاعی از دنیای بیرون ندارند را آگاه نموده و از خطر جانی نجات دهید.

با تشکر فراوان:
خانواده های گلستانی آسیب دیده از سازمان مجاهدین خلق
1 / محمد آق آتابای برادر حمید محمد آق آتابای
2 / حسینعلی ریگی برادر براتعلی ریگی
3 / حاج سخید سعیدفر برادر حاج سید سعیدفر
4 / حسین حاجیلی دوجی برادر امام وردی دوجی
5 / محمد میرزائی فرزند رضا علی میرزائی
6 / ناصر رحیم اربابی برادر احمد رحیم اربابی
7 / عباس رضوانی برادر ابراهیم رضوانی
8 / جواد شهسوار برادر اسماعیل شهسوار
9 / نادعلی ترابی برادر مریم بانو و معصومه ترابی
10 / حجت الله مردانی برادر علی اکبر مردانی

خروج از نسخه موبایل