محاکمه ی قربانی تروریسم به جرم تروریسم

همزمانی محاکمه دیپلمات ایرانی در بلژیک و ترور دانشمند هسته ای در ایران ! نشانگر سیاست دوگانه ی اروپائی ها در مواجهه با ” تروریسم ” است!

کسانی هم که این محاکمه های فرمایشی را دنبال می کنند، امروز باید بدانند که ملت ایران تسلیم این گونه باج خواهی ها نخواهند شد!

تروریست هائی که 17000 نفر از مردم یک کشور را ترور کردند و بدان نیز افتخار می کنند، چگونه می توانند از همان ترورشوندگان شاکی باشند که توطئه ی ترور داشتند! این کدام محکمه ی عدالت جویانه ای است که قربانی ترور را می خواهد به پای میز محاکمه بکشاند؟ عملی که انجام نشده است و با اما و اگرهای بسیار روبرو است، چگونه می تواند از سوی تروریست های مغرض مبنای ترور قرار گرفته و دادخواست برای آن صادر شود!

سازمانی که خود به شکنجه، زندانی کردن و مرگ های مشکوک اعضای خودش متهم است، چگونه الان دایه ی مهربان تر از مادر شده است ؟

ایران قربانی تروریسم است، کسانی که روزگاری با شرارت مردم را دسته دسته کشتند و در زمان جنگ نیز در جبهه ی دشمن ایستادند و بصورت علنی روی مردم آتش گشودند، چگونه امروز برای مردم ما دادگاه تشکیل می دهند؟ این گروه شیطانی ابتدا باید پاسخ جنایات مرتکب شده ی خود را داده و در یک دادگاه منصف ، پاسخگو باشد که چرا برای سالهاست که دست به ترور زده و مردم را به کشتن داده است ؟

هم پیمانی با صدام حسین دیکتاتور عراق یک سابقه ی ننگین برای این گروه است که هرگز پاک شدنی نیست و باید این جنایتکاران را برای کشتار مردم مظلوم عراق و کردکشی و عضوکشی از اعضای خودشان به پای میز محاکمه کشانید!

تحریم های ظالمانه ی مردم ایران ، سالهاست که از سوی سران سلطه برای کسب منافع اقتصادی و دستیابی نامحدود به ثروت مردم ایران در دست اجراست و خوابی است شوم که هرگز تعبیر نخواهد شد.

دول اروپائی باید ابتدا پاسخ بدهند که چرا کشورهایشان به مامن تروریست ها تبدیل شده است ؟

دولت فرانسه در راس دول اروپائی رسما به این گروه تروریستی مجوز تجمعات می داد، گرچه اکنون به این نتیجه رسیده است که مجاهدین باید محدود شوند!

دولت فرانسه از یک سو به نظرمی رسد ، مایل به برقراری روابط اقتصادی و سیاسی بهتر با ایران است ، از سوی دیگر به گروهی منفور و تروریست اجازه می دهد تا تجمعاتی برگزار کنند و آشکارا خواستار سرنگونی یک دولت قانونی در یک کشور شوند !

سابقه اقدامات خشن این گروه در خاک ایران و حتی در درون مناسبات خودش بر کسی پوشیده نیست! این گروه یک سکت و فرقه انحرافی بوده که همواره با سلاح به دست به خونریزی و جنایت زده است !

این گروه در جریان جنگ ایران و عراق به کشورش خیانت کرده است !

بدلیل مزدوری نظامی برای صدام حسین که دشمن مردم ایران بود ، هیچ پایگاه اجتماعی در ایران برای این گروه وجود ندارد و حمایت های اروپائی در دادن مجوز تظاهرات و تبلیغ جنگ مسلحانه علیه یک کشور قانونی و میدان دادن به شکایات موهوم قضائی ، یک اقدام نامشروع در راستای ترویج تروریسم در جهان می باشد و مسلما سوءتفاهمات زیادی را ایجادخواهد کرد !

عقب نشینی این گروه نظامی ازعراق و تبدیل کردن فرانسه به مرکز جهانی خود ! برای دولتی مثل فرانسه که مدعی حقوق بشر می باشد ، شرم آور و خائنانه است !

اورسوراواز تبدیل به محلی برای طراحی حملات سیاسی و تروریستی به ایران شده است !

آیا زمان سیاست بازی های ضد و نقیض فرانسه و دیگر کشورهای اروپائی در برابر این گروه تروریستی به پایان نرسیده است ؟

ایفا کردن این نقش ریاکارانه و بی ثبات کننده برای چیست ؟

اگر دولت اروپائی از فعالیت های تروریستی و خشونت طلبانه این گروه افراطی در خاک خود ممانعت کند ، این خود نشانی از بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با ایران خواهد بود !

این حق سیاسی و اجتماعی هر گروهی برای دادن دادخواست قضائی وبرپائی تجمعات می باشد. اما به شرطی که آن گروه خود تروریست و ناقض حقوق بشر نباشد! سیل انبوه شکایات جداشده ها ونجات یافتگان از این گروه و هم چنین دادخواهی انبوه خانواده های اسیران در فرقه ، گواه سرکوب عریان ونقض حقوق بشر در درون این فرقه انحرافی است !

این گروه به مبارزات خشونت طلبانه اعتقاد دارد !

این سکت انحرافی ، به مبارزه مسلحانه و مشی ترور معتقد است !

آیا می توان در خیابان های اروپا ، سلاح و مبارزه مسلحانه را با برافراشتن آرم سازمان مجاهدین که در این آرم سلاح وجود دارد تبلیغ کرد ؟

تا زمانیکه آرم سلاح در پرچم سازمان مجاهدین است و برافراشتن این آرم در جای جای جهان هم آزاد ، این نوع دادخواهی ها ارزشی ندارند!

شکایات موهوم و خیالی در هر کشور اروپائی علیه دیپلمات های ایرانی ، نقض صریح اصول دمکراتیک و شراکت در ترور و خشونت است و صحبت از دمکراسی و صلح جهانی ، یاوه ای بیش نیست !

ممانعت از آزادی عمل چنین سکت های انحرافی و رهبران فرصت طلبش ، از اصول دمکراسی بوده و هر حرکتی در راستای تبلیغ و حمایت از چنین گروه های تروریستی از قبل محکوم است !

دول اروپائی امروز باید اعمال شنیع تروریستی از جمله ترور اخیر دانشمند هسته ای ایران را محکوم کنند و دستبند را به دستان تروریست بین المللی بنام مریم رجوی بزنند . . .

فرید

خروج از نسخه موبایل