ملاقات انجمن نجات زنجان با مادرمرتضی قدیمی

در این روزهای سرد پائیزی یادی کردیم از مادر چشم انتظار مرتضی قدیمی عضو اسیر در فرقه رجوی که پس از طی مسافت حدودا 100 کیلومتری و عبور از جاده های پر برف به روستای زیبای درسجین از توابع شهرستان ابهر استان زنجان رسیدیم.

مادر مرتضی قدیمی

به محض ورود با استقبال پرشور و گرم خانم فاطمه پیکانی مادر مرتضی قدیمی مواجه شدیم. این مادر مهربان سالهاست در کنار انجمن نجات و هم صدا با جداشدگان در راستای آزادی فرزندش ندای حق طلبی را فریاد می زند و با شوق و شعف صد چندان و بطورخستگی ناپذیر پیگیر وضعیت فرزند اسیرش می باشد.

در طی ملاقات، ایشان بارها مراتب نگرانی خود از وضعیت بهداشتی و شیوع کرونا در مقر فرقه مجاهدین را اعلام کردند و درخواست داشت تا هرچه سریعترمسئولین سازمان بهداشت جهانی تدابیر جدی برای بررسی ابعاد شیوع ویروس کرونا در مقر فرقه اتخاذ نمایند.

ایشان توقع داشت که مسئولین انجمن نجات این موضوع را از طریق نمایندگی های بهداشت جهانی در تهران و آلبانی پیگیری کنند. این مادر مهربان اعضای انجمن نجات را با بسته های کشمش و مغز گردو که با سلیقه مادرانه خود بسته بندی کرده بود بدرقه نمود.

امیدواریم که آرزوی این مادر صبور و مادران دیگر با دیدار فرزندشان برآورده گردد.

خروج از نسخه موبایل