برای مشخص شدن نحوه مرگ روح الله راموز و همچنین برای چهل سال اسارتش شکایت می کنیم

مادر روح الله راموز با وجود وخامت حالش هنوز چشم انتظار پسری ست که قربانی قدرت طلبی رجوی ها شد

اپیدمی کرونا ویروس یا همان کووید 19 بیشتر از یکسال هست که در سرتاسر جهان جولان داده و باعث مرگ بیش از یک میلیون نفر شده و هیچ کجای دنیا در امان نبوده. همه مردم جهان بنوعی به آن مبتلا شده اند و این در حالیست که سران سازمان مجاهدین به لحاظ سیاسی و ترس از برملا شدن ماهیت خائنانه شان در برابر عناصری که دیگر توان و رمقی در انها نمانده به هیچ عنوان از رخنه این بیماری بسیار کشنده و خطرناک در اردوگاه مانز صحبت نکرده و حتی با وجود کشته های  روزهای اخیر بازهم از صحبت در مورد این بیماری امتناع کرده و تنها به بیماریهای مضمن و ایست قلبی اکتفاء کردند تا بتوانند همچنان سیرک سراسر دروغ خود را بگردانند و بازیگران آن که تعدادی عنصر ناآگاه می باشند را قربانی مطامع خود کنند.

روح الله راموز

روح الله راموز یکی از قربانیانی هست که در هفته گذشته در اردوگاه ضد بشری مجاهدین خلق در آلبانی در حالی کشته شد که بیشتر از 40 سال در دام این خائنین گرفتار شده بود.

این در حالیست که مادر او بشدت بیمار و در بستر است.  با وجود وخامت حالش هنوز چشم انتظار پسری ست که قربانی جهل و هرزگی سرکرده سازمانی شد که بیش از چهل سال با مردم کشورمان در حال جنگ بوده و با وعده های دروغین فرزندان این آب و خاک را در زندانهای ذهنی خود گرفتار نموده است .

مادر رنجدیده روح الله راموز

روح الله راموز در حالی بعد از چهل سال گرفتاری ذهنی در سازمان مجاهدین کشته شد که سرکرده غاصب آنها حتی یک پیام تسلیت نیز برای او در سایتهای مردم فریب و یا فضای مجازی که تنها برای گرفتار نمودن عناصر جدید استفاده میشود نگفت و این در حالیست که روح الله بهترین زمان جوانی خود را در اسارتگاه رجویسم بخاطر هوسرانی آنها سپری کرد و بعد از چهار دهه حتی لایق یک پیام تسلیت نیز نبود و این دقیقا اخر و عاقبت همه عناصر فرتوت شده فرقه رجوی میباشد.

سران سازمان تروریستی رجوی که این روزها برای فرار از شکست انتخاباتی ترامپ و دارودسته اش در حال عزاداری هستند ، برای فرار از این بن بست و شکست سنگین و برای آنکه ذهن عناصر پیر و منسوخ شده خود را همچنان به خود وفادار نگه دارد ، از بازگو نمودن واقعیت و همچنین رخنه کووید 19 در خلوتگاهشان هراس دارند و برای اینکه پای بهداشت جهانی و نهادهای حقوق بشری به اردوگاهشان باز نشود تمام مرگهای عناصرشان را طبیعی جلوه میدهند و بدروغ همه مرگها را بیماری قبلی و غیره می گویند .

خانواده روح لله راموز و بخصوص برادر او شدیدا از مرگ روح الله ناراحت بوده و به سران نفرین شده رجویسم لعنت میفرستند و می گویند برای مشخص شدن نحوه مرگ روح الله و همچنین از چهل سال اسارت او بدست دژخیمان رجویسم به دادگاههای بین المللی شکایت خواهند برد و برای احقاق حق شان از پای نخواهند نشست.

مرگ روح الله راموز که چهل سال از عمر خود را بخاطر هوا و هوس سرکرده های فرقه رجوی از دست داده ، آخرین نخواهد بود و در انتظار همه عناصر سازمان مجاهدین خلق هست.

باید سازمانها و نهادهای حقوق بشری و همچنین سازمان جهانی بهداشت سریعا به این مقوله انسانی و نسل کشی سران سازمان مجاهدین خلق رسیدگی کنند تا از وقوع فاجعه بزرگ قرن جلوگیری نمایند .

خروج از نسخه موبایل