تیک تاک مرگهای کرونا ویروس برای عناصر فرتوت سازمان مجاهدین خلق

مرگهایی که سران سازمان مجاهدین خلق از بازگو نمودن آنها اجتناب می نمودند به دو رقمی رسید و این برای گروهکی که اعضاء آن بطور منسجم و یکجا زندگی می کنند وحشتناک است. بخصوص اینکه سران فرقه رجوی از برملا شدن آلودگی عناصر خود به کرونا ویروس واهمه دارند و بدتر از آن از درز خبرها بشدت جلوگیری می کردند تا مبادا پای ارگانهای بین المللی به آنجا باز شود و عده ای بخواهند جدایی خود از این سازمان مخوف و خیانت پیشه را اعلام کنند .

بیش از یکسال از عمر کرونا ویروس در سراسر دنیا می گذرد و این در حالی است که سران سازمان مجاهدین خلق که یک اردوگاه بشدت امنیتی در مانز دایر کرده اند از بازگو کردن شرایط عناصر خود بخاطر به چالش کشیده شدن جلوگیری می کردند و حتی به عوامل بهداشت جهانی نیز پاسخ درستی در قبال چگونگی آلودگی عناصر خود به این ویروس را نمی دهند و هر از گاهی مرگ یکی از عناصر خود را به بهانه هایی همچون بیماری قبلی و یا ایست قلبی اعلام می کردند تا اینکه از دو هفته قبل به یکباره آمار کشته های آنها بشدت افزایش یافت و تاکنون دو رقمی شده است.

بنا به گفته برخی مسئولین بیمارستان مادرترازا در تیرانا تمامی کشته های سازمان مجاهدین در این مدت بدلیل بیماری کرونا ویروس بوده و تاکنون نیز چندین جسد از عناصر آنها در سردخانه بیمارستان می باشد و این در حالیست که سران سازمان مجاهدین دلیل مرگ هیچکدام از عناصر خود را کرونا ویروس عنوان نکرده بود و این زنگ خطری برای سایر اعضاء نگون بخت این فرقه شوم می باشد که زندگی جمعی آنها باعث مرگ همه آنها خواهد شد .

سران سازمان مجاهدین از افشاء شدن مرگ عناصرشان با کرونا ویروس بشدت هراس دارند. که مبادا نگرانی خانواده های عناصر آنها نسبت به عدم رسیدگی بهداشت جهانی به موضوع مرگ فرزندانشان در داخل فرقه شوم رجوی بیشتر شده و این موضوع جهانی شود و پای برخی ارگانهای حقوق بشری و یا سازمان ملل به آنجا باز شود.

این موضوع رنگ سیاسی بخود گرفته و امپریالیسمی که  حامی تروریستهایی مانند رجویسم است، نمیخواهد هیچ ارگان بین المللی از نحوه زندگی و یا نحوه عملکرد گروهک های مورد حمایتش سر در بیاورد و پای ارگانهای بین المللی به مناسبات آنها باز شود.

تنها خانواده های آنها هستند که با مرگ آنها آسیب خواهند دید و از طرف دیگر سران سازمان تروریستی رجویسم از مرگ عناصرشان بازهم استفاده ابزاری خواهند کرد .

خروج از نسخه موبایل